Integrált szerver- és infrastruktúra-kezelés

A modern adatközpontok rendkívül összetettek. A rendszer megfelelő elérhetőségének biztosítása érdekében elengedhetetlen nemcsak a szerverek, de az IT-infrastruktúra állandó megfigyelése és ellenőrzése. A felelős szakember feladata a vonatkozó paraméterek áttekintése, szabálytalanságok fellépése esetén a helyes értelmezés, valamint a megfelelő válaszintézkedések megtétele. A kezelőszoftver egyértelmű támogatást nyújt ebben a feladatban, mivel összeköti az önálló szolgáltatásokat, a szerverterhel

 

Az automatizált és IT-támogatású üzleti folyamatokban az adatközpontok szolgáltatásaihoz való hozzáférés alapvető előfeltétel a mindennapi működéshez. A kimaradások vagy akár a meghibásodások is teljes részlegeket vagy gyártósorokat kényszeríthetnek leállásra. Ezért természetes, hogy az IT-menedzserek komoly jelentőséget tulajdonítanak a szerverek és az IT-infrastruktúra hibatűrésének, például az adatközpont áramellátásának és hűtési rendszereinek. Ezek a rendszerek kulcsszerepet játszanak az adatközpontok elérhetőségében, azaz a szervereinek online állapotban töltött idejének arányában. A jó elérhetőségű adatközpontoknál ez az arány akár 99,99% is lehet. Az ilyen adatközpontok tervezése során az egyik legfontosabb szempont a létfontosságú infrastruktúra, illetve az ellátó rendszerek és elemek redundanciája. Majdnem ugyanilyen mértékben jelentősek azonban az adatközpontok megfigyelésének csúcsteljesítményű megoldásai. Ezek azonnal tájékoztatják a felelős adminisztrátort a működési szabálytalanságok fellépéséről, illetve a hiba bekövetkezésének lehetőségéről. Az ilyen rendszerek segítségével lehetségessé válik például, hogy megfigyeljék a rackekben és a körülötte lévő levegő hőmérsékletét, páratartalmát és a légáramlás mértékét. Az infrastruktúra státuszának részletei, például a hideg víz keringtetésének megfelelő működése vagy a szerverek áramfogyasztása - valamennyi korai előrejelzői lehetnek egy felmerülő problémának. Az adminisztrátorok a lehető legkorábban értesülnek a kritikus paraméterekről, és célzott megelőző intézkedéseket tehetnek a meghibásodás bekövetkezése előtt.

Összetett rendszerek megbízható kezelése

Az adatközpontok jó elérhetőségének biztosítása érdekében az IT vezérlőnek folyamatosan a státuszinformációkra és az azonnali jelentésekre, például a hirtelen hőmérsékletemelkedésről, kell támaszkodnia. Csak így beszélhetünk az adatközpont valóban átfogó ellenőrzéséről és megfigyeléséről. A megfelelő információt többnyire a legkülönbözőbb rendszerekről kell összegyűjteni: nemcsak az áramellátásról és a klímaszabályozásról, vagy a szerver státuszáról és terheléséről, hanem a tűzoltórendszerekről és az adatközpont fizikai hozzáférési pontjainak megfigyelőrendszeréről. Mindegyik rendszer hozzájárul az elérhetőség védelméhez és biztosításához, de külön-külön mindegyik számos egyedi elemből áll, tovább növelve a teljes rendszer összetettségét.

Az épület szolgáltatáskezelő rendszerére vonatkozó kommunikációs szabványok, például a BACnet (Building Automation Control Network) protokoll célja, hogy összehangolják a felületeket, ahol az adatok befutnak a különböző elemektől, és segítenek az IT-menedzsernek egy integrált információhalmaz létrehozásában. Az érzékelő alapú megfigyelők, mint például a Rittal CMC-TC-je, összegyűjtik az adatközpont fizikai paramétereit. A megfelelő szolgáltatáskezelő szoftver egy pontba továbbítja az érzékelők adatait. Jelenti a meghatározott küszöbök átlépését, és a helyiség grafikus ábrázolásában vizualizálja a problémás pontot. Azonban általában nincs integráció az IT-infrastruktúra és az épület szolgáltatásai vagy a szerverkezelő rendszerek között. Az adminisztrátorok éppen ezért ritkán tudják egy pillantással felmérni, hogy az adott meghibásodás pontosan melyik szolgáltatást érinti. Annak ellenére, hogy jól tudjuk: az egyetlen, kis komponensű problémák gyorsan eszkalálódnak akár az egész adatközpont működését akadályozó meghibásodásokká. Ez jól illusztrálható például a helyiség levegő-víz hőcserélővel működő klímaszabályozó berendezésével. Ha az egyik hűtő szivattyúja meghibásodik, a hideg víz áramlása csökken. Ennek eredményeként elvész a csatlakozó hardver hűtési kapacitása. A szenzoralapú megfigyelő-kezelő azonnal jelenti a problémát a vezérlőnek, amint a hőmérséklet átlépi a meghatározott küszöbértéket. Az egyéni rendszerek hálózatba kapcsolása nélkül azonban a kezelő nem tudhatja, melyik elem érintett, illetve melyik szolgáltatás veszélyeztetett a hiba miatt.

Biztonságos hálózatban

A RiZone, a Rittal új IT-infrastruktúra kezelő szoftvere, nemcsak megfigyeli és ellenőrzi az adatközpont infrastruktúrájának elemeit, hanem integrálja az épület szolgáltatásellenőrző rendszereiből érkező információt. Ez a programfejlesztési megoldás megfigyeli a rackszekrényeket, a hűtőrendszert, az áramellátást és biztonsági mentést, az energiafogyasztást, a személyi hozzáférést és az adatközpont egyéb fizikai paramétereit. A RiZone a CMC-TC megfigyelő rendszerre épül, amelynek az érzékelői vezeték nélküli vagy vezetékes kapcsolaton továbbítják az általuk mért értékeket a kezelői szoftverbe integrált központi egységhez. A szoftver tisztában van az egyéni rendszerek közötti logikai kapcsolattal, és ezért a RiZone képes részletesebb diagnosztikai információt nyújtani, függetlenül az összes többi ellenőrző funkciótól. Visszatérve a korábbi példára: a RiZone érzékeli, hogy gond adódott a szivattyúval - tehát az okot, és nem a következményt érzékeli - és jelentést küld róla, amelyben jelzi az érintett hardvereket is. Az adminisztrátor így pontos információt kap, hogy melyik szekrényeket vagy rackeket érintheti hamarosan a hőmérsékleti probléma.

Ez azonban csak egyik oldala a RiZone fejlesztésnek. A funkcionális megfigyelések mellett gondoskodik az infrastruktúra és a szerverkezelés integrációjáról. A fejlesztés egyik eleme az átfogó berendezés-azonosítás az RFID (Radio Frequency Identification) technológia segítségével. Minden újonnan telepített szerverhez saját címkét rendel, ez a címke akkor is a szerveren marad, ha később másik rackbe helyezik át. A Dynamic Rack Control (dinamikus rack-ellenőrzés) funkció segítségével a szoftver képes azonosítani a szerver pontos helyét a rackben. Mivel a rendszer ismeri a megfelelő IT-infrastruktúrát, ezért természetesen képes meghatározni, melyik szerverek kapcsolódnak össze melyik infrastrukturális elemeken keresztül. A konfigurációs fájl, az ún. kezelői csomag segítségével továbbítja a megfelelő információt a szerverkezelő szoftver, például a Microsoft System Center Operations Manager részére. Így a RiZone hálózati kapcsolatot létesít az IT-infrastruktúra és az aktuális IT-folyamatok között.

A szivattyús példa esetében a vezérlő nemcsak azt tudja meg, hogy melyik rack érintett - a szoftver azonosítja mindazokat a szervereket, amelyek az adott rackben vannak telepítve, a Microsoft System Center Operations Manager pedig jelzi az érintett szolgáltatásokat. A felelős IT-menedzsernek így pontos információ van birtokában a probléma lehetséges következményeiről. A BACnet adottságain keresztül a RiZone képes kommunikációs protokollt nyitni az épület szolgáltatáskezelő rendszerével. Az ISO szabvány lehetővé teszi az információ importálását más épület rendszerekből, majd hasonló módon azok integrálását az IT-infrastruktúrával. A szoftver ekkor is központi információ feldolgozóként működik, a kezelői csomagon keresztül összeköti az adatokat a különféle szolgáltatásokkal. Előnyök az adminisztrátor számára: valamennyi, az elérhetőséget befolyásoló rendszer - épület szolgáltatáskezelés, IT-infrastruktúra, hardver és szoftver - egyetlen vizuális összefoglalóban jelenik meg.

Aktív elérhetőség kezelés

Az infrastruktúra kockázatai pontosan kiszámíthatóak a RiZone segítségével, mivel az IT-menedzserek állandóan teljes áttekintéssel rendelkeznek az adatközpont és annak státusza felett. Képesek meghatározni az olyan paraméterek küszöbértékeit, mint például az adatközpont működési hőmérséklete, és fogadni a riasztást, ha a hőmérséklet az adott érték fölé emelkedik. A szoftver folyamatosan összehasonlítja az IT-infrastruktúra és az épület szolgáltatásainak valós értékeit a meghatározottakkal. A hierarchiai besorolástól függően e-mailben, sms-ben vagy felugró ablakban küld riasztást. A szerverkezelő felületén az adminisztrátor azonnal látja, mely rackek, szerverek és szolgáltatások érintettek. Az adatközpont összes szükséges paramétere egy szempillantás alatt átlátható. A működési szabálytalanságok már a legkorábbi fázisban megállapíthatók és megfelelő ellenintézkedéseket lehet tenni. Megfelelően konfigurálva az intelligens szoftver képes automatikusan is közbelépni és bizonyos intézkedéseket önállóan megtenni - lehetséges például a szolgáltatásokat áthelyezni a túlmelegedett rackről egy másik szervercsoportra.

Komoly előny még, hogy az adminisztrátoroknak nem szükséges elhagyniuk a megszokott szerverkezelő felületet. A szoftver megjeleníti az összes érintett hardver komponenst és szolgáltatást, elősegíti a kockázatok átfogó értékelését, amely a megfelelő válaszlépések alapját képezi. A szolgáltatások áthelyezhetők nem érintett rackekre és szerverekre, még mielőtt az első hibák fellépnek. Az IT-menedzsernek elegendő ideje marad eldönteni, hogy a megelőző jellegű kikapcsolás vagy biztonsági mentések indítása és redundancia rutinok végrehajtása az adott körülményeknek megfelelő válasz. Az adatközpont integrált nézete jelentősen növeli a hibatoleranciát és az elérhetőséget.

Fejleszthető megoldás

A RiZone egyszerűsíti az egész telepítés kezelését. Az adminisztrátor megjelenítheti és archiválhatja az összes vonatkozó mérési értéket. Az aktuális mérések felhasználhatók például a rendszer energiafogyasztásának megfigyelésére, ezáltal biztosítva az optimális hatékonyságot. A klímaszabályozás is optimalizálható a szoftveren keresztül, például a hűtési output automatikus hozzárendelésével a szerverek terheléséhez. A fejlesztés teljes mértékben moduláris és állítható. Az irányelv, hogy a növekedés mértékében fizet az ügyfél - a moduláris infrastruktúrával ellátott adatközpontokat lépésről lépésre lehet a változó igényekhez alakítani a vállalat növekedését követve. A RiZone rugalmas engedélyezési modellje, amely folyamatos adaptációval hozzáalakítható a változó szükségletekhez, alkalmazások széles választékának képezi az alapját kisméretű vállalkozások és kiterjedt adatközpontok számára egyaránt.

Kommentek

comments powered by Disqus