A fenntartható átalakulásnak minden vállalatnál prioritást kell élveznie – Eláruljuk, miért, és hogyan lehet megvalósítani

|

Lehetséges 2030-ig elérni az ENSZ fenntartható fejlődési célkitűzéseit (SDG), 2050-ig pedig megteremteni egy olyan "gazdagabb társadalmat, ahol megoldották a főbb társadalmi problémákat"?

Ahhoz, hogy ez megvalósulhasson, a vállalatoknál prioritást kell élveznie a globális fenntarthatósági irányelvek alkalmazásának, és ezzel együtt lépéseket kell tenni a konkrét szervezetek által megszabott követelmények teljesítésére.

A Fujitsu és a Ridgelinez a fenntartható átalakulást támogató (SX) tanácsadási, valamint CO2-kibocsátási kalkulációs és vizualizációs szolgáltatásokkal segítik a vállalatokat SDG-céljaik megvalósításában - ezzel is hozzájárulva az ember és a Föld harmonikus együttéléséhez.

Hogy miért kellene a vállalatoknak mielőbb prioritásként kezelni a fenntartható átalakulást (SX), és milyen területekre kellene összpontosítaniuk? A téma két szakértőjét, Shota Fujikawát, a Ridgelinez igazgatóját, és Kenji Aokit, a Fujitsu Uvance divíziójának munkatársát kérdeztük.

A fenntartható átalakulás és a karbonsemlegesség alapvető fontosságúak az üzletmenet folytonosságának fenntartásához

Először is, hogyan támogatja a Ridgelinez és a Fujitsu a vállalatokat a fenntarthatóbb működéshez vezető úton?

Shota: Javaslatokat teszünk a vállalatoknak arra nézve, hogyan kezeljék a társadalmi kérdéseket, és a fenntartható átalakulás szempontjából releváns, nyolc SDG-hez(1) igazodó megoldásokat kínálunk. Különös hangsúlyt fektetünk a stratégiák kidolgozását támogató ötletek összegyűjtésére, amelyeket aztán méréseken alapuló konzultációkon keresztül ültetünk át a gyakorlatba.

(1) A Ridgelinez által említett nyolc fenntartható átalakulási téma között öt környezetvédelmi kérdés (az üvegházhatású gázok által okozott klímaváltozás, energia, víz, hulladék és biodiverzitás) és három társadalmi kérdés (fizikai, szellemi és társadalmi emberi jogok) szerepel.

Kenji: A Ridgelinezzel közösen SX-tanácsadási szolgáltatásokat nyújtunk az SDG-célkitűzéseiket teljesíteni és a fenntarthatóság menedzseléséről tájékozódni kívánó ügyfelek számára, miközben célzott szolgáltatásokat is nyújtunk konkrét kezdeményezésekhez. Az én feladatom, hogy partnereinkkel együttműködve a Fujitsu technológiájára épülő karbonsemlegességi stratégiákat dolgozzunk ki. Első lépésként egy olyan megoldást kínálunk, amely segít az ügyfeleknek vizuális módon megjeleníteni CO2-kibocsátásukat.

Úgy tűnik, hogy a világjárvány által érintett ellátási láncokat működtető vállalatok egyszerűen a status quo fenntartásával vannak elfoglalva, így náluk a fenntartható átalakulást ösztönző intézkedések végrehajtása nem élvez prioritást. Mi a véleményük erről?

Shota: Számos vállalat már módosította nemzetközi kereskedelmi gyakorlatát, és beépítette a fenntarthatóságot beszerzési folyamataiba. Azoknál, akik nem támogatják a fenntartható átalakulást és a karbonsemlegességet, fennáll az üzleti veszteség kockázata. Határozott meggyőződésem, hogy a fenntartható átalakulás szükségszerű. A meglévő üzleti tevékenység fenntartásához, netán bővítéséhez szükséges proaktív stratégia megköveteli, hogy a vállalat gyorsan reagáljon, és a piacon kis kommunikálja erőfeszítéseit.

Kenji: A gyártóüzemek gyakorlatának egyes elemei - például a folyamatok észszerűsítése és digitalizálása, a gépesítés és automatizálás - szintén csökkentik a gyártáshoz, az emberek és áruk mozgatásához és a létesítmények üzemeltetéséhez kapcsolódó CO2-kibocsátást. Ebből a szempontból vannak, akik a QCD-specifikus (minőség, költség és szállítás) KPI-ket a környezetvédelmi fejlesztéseket is magukban foglaló QCDE mutatókká fejlesztették tovább(2). Bár ez kihívást jelent, úgy gondoljuk, hogy a tudatosság és a KPI-k láthatóságának növelése hozzájárul a karbonsemlegességi célok eléréséhez.

(2) Olyan mutató, amely a QCD-t a környezetvédelmi fejlesztésekkel kiegészítve érzékelteti, milyen fontos a környezetterhelés csökkentése a gyártási folyamatban a termékérték növeléséhez.

Van különbség a japán és a globális vállalatok között a fenntartható átalakulás és karbonsemlegesség szempontjából?

Kenji: Különféle kezdeményezések indultak a világon. Törvényhozás és szabályozás tekintetében Európa jár az élen, és szintén ez a kontinens a karbonsemleges kezdeményezések fő támogatója. Erre példa a karbonadó (carbon border tax) bevezetése.(3)

Az Egyesült Államokban az egyes vállalatok erőfeszítései mellett a kormányzat is tett lépéseket a jogalkotás terén. Azoknak a vállalatoknak például, amelyek termékeket és szolgáltatásokat exportálnak a nemzetközi piacon, és - országtól vagy régiótól függetlenül - jelentős ellátási láncot vesznek igénybe, a jogszabályok értelmében proaktívan közzé kell tenniük a termékekre vonatkozó és a klímavédelem szempontjából releváns információkat. A vállalatok kötelesek bizonyos forrásokat elkülöníteni és befektetni a CO2-kibocsátás csökkentésébe. A gyors reagáláshoz a szabályozói trendek és az egyes vállalatok erőfeszítései egyaránt hozzájárulnak.

Shota: Japán kedvező adottságokkal rendelkezik a környezetvédelmi szempontból haladó vállalatok alapításához, hiszen itt egyelőre nem elérhető olyan fenntartható átalakulást támogató szolgáltatás, amellyel a vállalatok vizuálisan meg tudnák jeleníteni CO2-kibocsátásukat és a nemzetközi szabványok által garantált titoktartás mellett továbbíthatnák a főbb adatokat. Mivel egyetlen vállalat sem volt még képes kiszámítani "Scope 3" kibocsátását(4), azoknak a vállalatok tudnak a fejlődés élére állni, amelyek a fenntartható átalakulást vállalatirányítási prioritássá téve újra tudják definiálni üzleti működésüket.

(3) Olyan rendszer, amelynek keretében az uniós importőrök az EU-n kívülről származó termékek behozatala esetén a CO2-kibocsátáson alapuló karbonadót fizetnek. Öt kulcsfontosságú kereskedelmi területre vonatkozik: acél, cement, műtrágya, alumínium és villamos energia. Az adó 2026 után lesz kötelezően fizetendő.

(4) Az ellátási láncban az üvegházhatású gázok (ÜHG-k) kibocsátásának területeit nevezik "scope"-nak. A Scope 1 az adott vállalat által közvetlenül kibocsátott üvegházhatású gázokra vonatkozik. A Scope 2 a más vállalatok által szállított villamos energiából, hőből és gőzből származó közvetett kibocsátást jelenti. A Scope 3 a Scope 1 és 2 területen kívüli közvetett kibocsátás. Forrás: Green Value Chain Platform és Supply-chain emissions Information Platform.

A kiterjedt szakértelemmel rendelkező partner szerepe a fenntartható átalakulásban

Milyen törekvések segítik elő a karbonsemlegesség elérését?

Kenji: Először is, bár sok ügyfél már folytat ilyen jellegű tevékenységet, a kibocsátáscsökkentő lépések kidolgozásához és megvalósításához elengedhetetlen a jelenlegi helyzet megértése. Mindenekelőtt ki kell számítani a vállalat CO2-kibocsátását. A Fujitsu házon belüli szakértelmére támaszkodva segítünk a vállalatoknak kiszámítani a Scope 1, 2 és 3 emissziót.

Ezután a kibocsátás csökkentéséhez finomítani kell a CO2-adatok részletezettségét és komplexitását. Minden helyszínre, üzemre, gyártósorra, termékre és berendezésre gyűjteni kell adatokat, hogy pontosan be tudjuk határolni azokat a területeket, ahol a legeredményesebben csökkenthető a CO2-kibocsátás.

Shota: A kibocsátás csökkentése érdekében a "vénaszerűen működő iparágak"(5) reformját célzó konzultációkat is támogatni fogunk az ellátási láncban és a biomassza felhasználása terén. Hozzájárulhatunk például a kibocsátás csökkentéséhez úgy, hogy a közös termékhasználat ösztönzésével meghosszabbítjuk a felhasználási ciklust, vagy bioüzemanyagokkal helyettesítjük a gyártás és a disztribúció során használt üzemanyagokat.

A cégérték növelésére törekvő vállalatok, illetve márkák számára a fenntarthatósági kezdeményezések, azon belül az emissziócsökkentés közzététele is fontos lehet.

Olyan tanácsadási szolgáltatást tervezünk, amellyel a nem pénzügyi jellegű információk közzétételét támogatjuk a külső piac felé, például azzal kapcsolatban, miként használják fel a digitális technológiát a hatékonyság növelésére. Mivel egyre több helyen kötelezővé teszik a klímavédelmi szempontból releváns információk közzétételét a tőzsdei cégeknek, igyekszünk kihasználni a lehetőséget és tanácsadást biztosítani ehhez. Segítséget nyújthatnánk például az adatok TCFD(6) keretrendszer szerinti közzétételéhez.

Kenji: Különböző iparágakból keresnek meg minket ügyfelek. A volument tekintve sok ügyfelünk a gyártószektorban működik. Őket nagyon érdeklik a hatósági trendek és a klímavédelemmel kapcsolatos adatok közzétételének kérdése.

(5) A termékeket előállító "artériaszerűen működő iparágakkal" (pl. gyártóipar) szemben a "vénaszerűen működő iparágak" a hulladékok visszanyerésével, újrahasznosításával, újrahasználatával, kezelésével és ártalmatlanításával foglalkoznak.

(6) A TFCD (Task Force on Climate-related Financial Disclosures) munkacsoportot a Financial Stability Board (FSB) hozta létre 2015-ben a klímaváltozás világgazdaságra nézve kockázatos hatásairól szóló átfogó pénzügyi információszolgáltatás ösztönzésére.

Említették, hogy a fenntartható átalakulással kapcsolatos tanácsadás az ESG-terület kérdéseire is megoldással szolgál. Önök szerint hogyan lehet kezelni ezeket a kérdéseket, és milyen értéket kínálnak ezek a megoldások?

Shota: Fontosnak tartjuk, hogy ügyfeleink számára kiegyensúlyozott szolgáltatás- és termékkatalógust hozzunk létre az öt kiemelt környezetvédelmi kérdéssel kapcsolatban. Emellett a fizikai, szellemi és társadalmi emberi jogokban megjelenő társadalmi kérdésekkel is foglalkozni kell, hiszen a környezeti kihívások megoldásán dolgozó vállalatoknak társadalmi szempontból is tudatosan kell fellépniük.

Három alapvető területen kínálunk támogatást.

Először is, az érintett iparági csoportokban végzett lobbitevékenységgel hozzájárulunk a kezdeményezések egységesítéséhez szükséges szabályalkotási folyamathoz. Másodszor, a vállalatok rendelkezésére bocsátjuk a Fujitsu CO2-számítással és TCFD-vel kapcsolatos szakértelmét, valamint a Ridgelinez tanácsait a benchmark-mechanizmusokkal kapcsolatban.

Harmadsorban pedig részt veszünk a vállalatokat összekapcsoló és a több iparágat érintő kezdeményezéseket ösztönző konzorciumok munkájában.

Ami a kezdeményezések felgyorsítását illeti, a Fujitsu egyedülálló megoldásai elősegítik az automatizációt, a Ridgelinez gyártófüggetlen jellege pedig lehetővé teszi, hogy a Fujitsu és más technológiai vállalatok közötti együttműködésen keresztül nyújtsunk támogatást.

Kenji: Örömmel támogatjuk ezt a projektet. Nekünk az a feladatunk, hogy minden vállalatnak segítsünk azonosítani saját tevékenysége aktuális állapotát és teljes hozzájárulását. A problémákat a technológia segítségével megoldva és vállalatok, szervezetek széles körével együttműködve kiiktatjuk az adatgyűjtést, a vizuális megjelenítést és az információterjesztést gátló tényezőket.

Milyen tanácsot adnának azoknak a vállalatoknak, amelyeket érdekel a Fujitsuval és a Ridgelinezzel folytatott együttműködés? Hogyan fogjanak hozzá a társadalmi és környezetvédelmi kérdések megoldásához?

Shota: Ha egyetlen mondattal kell válaszolnom: "Vágjunk bele máris együtt!".  Alapvetően ez a lényeg. Amelyik cég nem lép, elveszíti versenyképességét. A globális ajánlások és iránymutatások alkalmazása nem fakultatív, hanem kötelező. Fontos, hogy előre jelezzük, milyen hatást gyakorol a fenntarthatóság a vállalatokra a következő három évben, és vizuálisan is megjelenítsük e kérdések fontosságát.

Kenji: Szerintem sok olyan kérdéssel kell foglalkozni, mint pl. a jogszabályi megfelelés, a klímavédelmi információk közzététele, az üzleti partnerek követelményei - ráadásul ez valószínűleg folyamatosan változni fog. Ugyanakkor reméljük, hogy ügyfeleink saját üzleti szakértelmüket hasznosítva, gazdasági és környezetvédelmi szempontból egyaránt hasznos, új értékeket tudnak majd teremteni. Bízunk abban, hogy a fenntarthatóbb jövő felé haladva meg tudjuk majd osztani egymással a gondolatainkat és a kihívásainkat, és együtt fogjuk megoldani a közös problémákat.

Fenntarthatóbb jövő építése a következő generáció számára

Végezetül mondják el, milyen személyes céltól, ambíciótól vezérelve segítik a vállalatokat az SDG-célok megvalósításában?

Shota: Nekem az az életcélom, hogy hozzájáruljak egy olyan társadalom megteremtéséhez, amelyben a következő generáció kényelmesen élhet. Ehhez elengedhetetlen, hogy az SDG-khez hasonló kezdeményezéseken keresztül teljesítsük fenntarthatósági kötelezettségeinket. Ezek közül a környezetvédelmi kérdések azok, amelyek a legnagyobb hatással vannak a társadalmi értékláncra. Dolgozunk ezeknek a problémáknak a megoldásán, amihez mindenképpen hosszú távú kezdeményezésekre lesz szükség a 2050-ig tartó, következő 28 évben.

Ezt szem előtt tartva, szeretnék hasznos segítséget nyújtani az egyes vállalatok számára a tanácsadói munkán és a rendszermegoldásokon keresztül, és e munka alapján összeállítani egy olyan közös katalógust, amelyet aztán szélesebb körben terjeszthetünk. Ha mindig csak külön-külön, az egyes vállalatokra összpontosítunk, abból nem igazán profitál a társadalom, mivel így túl lassú az előrehaladás. Munkánk során olyan automatizált, egységes platformot hozunk létre, amelyre támaszkodva a jelenleg érintett 2180 tőzsdei cég kisebb munkaráfordítással, egyszerűbben tudja alkalmazni a TCFD-keretrendszert.

Kenji: Az én személyes célom az, hogy jobb világot hagyjunk örökül a jövő gyermekeinek. A klímaváltozás elleni erőfeszítések mindannyiunkat érintenek, hiszen mindenkinek alkalmazkodnia kell, és egyéni áldozatokat kell hoznia. A vállalati kezdeményezéseket nem könnyű összekapcsolni az emberek mindennapi életével, de ha sikerül a technológiát az ügyfeleink és az egész társadalom nehézségeinek mérséklésére felhasználnunk, javítani tudjuk a CO2-kibocsátással kapcsolatos információszolgáltatást és tájékozottságot.

Meggyőződésem, hogy a tudatosság és az értékek terén elért változások jelentős hatást gyakorolnak majd a vállalatok tevékenységére. Fontos, hogy ezek az erőfeszítések ne korlátozódjanak bizonyos cégekre és szervezetekre - az értéklánc egészében, széles körben kell érvényesülniük. Ezért különböző területeken, több cégnél, iparágban, országban és régióban szeretnék együttműködni az emberekkel az SDG-k megújításában és teljesítésében, és ezzel személyesen is tenni valamit bolygónkért.

Fenntartható gyártás

A Fujitsu az Uvance üzleti márka részeként vezette be kiemelt területként a fenntartható gyártást. Gyártóipari és iparági innovációkon keresztül, az ellátási lánc egészében támogatjuk a fenntartható növekedést, a természet és az emberiség együttélését.

Shota Fujikawa
a Ridgelinez igazgatója, és SX, távközlési, technológiai és médiapraxisának vezetője

Jelenlegi pozíciójának betöltése előtt egy külföldi tanácsadó cég stratégiai csoportjának partnere volt. Számos, élvonalbeli technológiákra épülő digitális átalakulási projektben vett részt, például startupok elindításában, illetve szervezeti és ellátásilánc-kezelési reformok lebonyolításában távközlési, csúcstechnológiai és pénzügyi vállalatoknál. Az elmúlt években a fenntartható fejlődési célok elérését támogató SX-tanácsadásban is részt, például a karbonsemlegesség és a jóllét témakörében.

Kenji Aoki
a portfólióstratégiai iroda vezetője a Fujitsu Uvance divíziójának fenntartható gyártásért felelős részlegénél

A Fujitsunál Kenji Aoki korábban elsősorban a feldolgozóipari (főként nehézipari és autóipari) ügyfeleket célzó értékesítésért volt felelős. A feldolgozóipar területén a tervezéstől a gyártásig tartó folyamatot támogató üzleti és elszámoló rendszereket vezetett be. Az SAP-rendszerrel támogatta a DX-üzletágat, és az ügyfelek külföldi gyárainak elindítását segítette.
Az utóbbi időben DX-tanácsadóként támogatta az ügyfelek digitális átalakulását. 2021-ben csatlakozott az Uvance projekthez, ahol új szolgáltatások stratégiai tervezésében vesz részt.

0 mp. múlva automatikusan bezár Tovább az oldalra »

Úgy tűnik, AdBlockert használsz, amivel megakadályozod a reklámok megjelenítését. Amennyiben szeretnéd támogatni a munkánkat, kérjük add hozzá az oldalt a kivételek listájához, vagy támogass minket közvetlenül! További információért kattints!

Engedélyezi, hogy a https://computerworld.hu értesítéseket küldjön Önnek a kiemelt hírekről? Az értesítések bármikor kikapcsolhatók a böngésző beállításaiban.