Az agilis, adatvezérelt cégvezetés fenntarthatóbbá teszi a vállalatok és a társadalom működését

|

A gyorsan változó világban fenntartható növekedésre törekvő vállalatoknak agilis cégvezetésre van szükségük ahhoz, hogy adataikat és technológiájukat hasznosítva, jobban tudjanak reagálni a különböző változásokra.

A Fujitsu a digitális technológia segítségével, agilis módon ösztönzi a változásokat. Miközben a "Data-Driven Management" (adatvezérelt cégvezetés) és a "Work Life Shift" (munka-magánélet váltás) stratégia segítségével átalakítjuk a munkahelyet, az "új normálisban" az embert állítjuk az új munkastílus középpontjába. Ugyanakkor támogatjuk a vállalatok, valamint az emberi munkavégzés és magánélet - iparági és országhatárokon átívelő - átalakulását, szem előtt tartva a fenntartható társadalom létrehozását.

Ma Takahiro Fukushigével, a digitális élményplatform üzletág képviselőjével, a Data-Driven Management stratégia megvalósításért felelős adattudóssal, a Fujitsu kiemelt globális mérnökével arról beszélgettünk, hogyan teremthetünk új értéket a társadalom számára az adatokon keresztül.

Hogyan építhetünk fenntartható társadalmat az adatok segítségével?

- Mindenekelőtt, mondjon nekünk néhány szót a digitális élményplatform üzletágról!

Takahiro Fukushige (Takahiro): Üzletágunk küldetése, hogy intelligenciával és technológiával átformáljuk a világot. Másként fogalmazva, az adatokban rejlő lehetőségeket az intelligencia és a technológia ötvözésével hasznosítva olyan innovációkat hozunk létre, amelyek megváltoztatják a világot, és hozzájárulnak annak fenntartható jólétéhez.

2021-ben a Fujitsu azt a célt tűzte ki maga elé, hogy a társadalomban az innováción keresztül bizalmat építve fenntarthatóbb hellyé teszi a világot. Üzletágunk ezzel összhangban olyan megoldásokat fejleszt, amelyek elősegítik a fenntartható társadalom létrejöttét, és értéket teremtenek az adatokból.

- Mit tesznek konkrétan azért, hogy az adatokban rejlő lehetőségeket kihasználva hozzájáruljanak a gazdasági és társadalmi szempontból fenntartható jólléthez?

Takahiro: A vállalatok számára természetesen fontos, hogy növekedjenek és nyereséget termeljenek üzleti tevékenységükkel, de emellett azt is elvárják tőlük, hogy például az ESG-elveken keresztül hozzájáruljanak a fenntartható társadalomhoz. Ennek érdekében a vezetőségnek kifinomultabb döntéseket kell hoznia, a nyereségen kívül olyan tényezőket is figyelembe véve, mint az ügyfélelégedettség, a fenntartható társadalomhoz való hozzájárulás és a karbonsemlegesség.

A felsővezetőknek így a nehéz és bizonytalan időkben is optimalizálniuk kell a működést. Ám legyenek bármennyire is kompetensek, rendkívül nehezen tudnak jó döntést hozni kizárólag a saját tapasztalataik alapján. A siker azon múlik, mennyire tudják eredményesen felhasználni az adatokat, és képesek-e agilisan döntést hozni a mesterséges intelligencia és a gépi tanulás segítségével. Mivel az ilyen döntéshozásnak az adatok képezik az alapját, az adatok megbízhatóságának növelésével átalakítható a cégvezetés.

- Milyen problémák megoldásában segíti az ügyfeleket az adatok megbízhatóságának növelése?

Takahiro: Többé nem hátráltatja az adathiány az optimális döntések meghozatalát. Képesek leszünk megvizsgálni és integrálni a vállalaton belül meglévő adatokat. Képzeljük el, hogy ismeretlen eredetű adataink vannak. Ha az adatokat több részleg és munkatárs továbbítja, adatvesztés léphet fel, és ilyenkor nem tudjuk, ki hozta létre az adatokat és mikor. Az egyik feladatunk, hogy az adatokat nyomon követve azonosítsuk, honnan származnak eredetileg. Szintén a mi dolgunk, hogy rendszerezzük a hibás adatokat.
Az adatok miatti bizonytalanságból eredően előfordulhat, hogy a felsővezetők rossz döntést hoznak. Ezért olyan megoldásokat biztosítunk, amelyek megbízható adatokká alakítják a bizonytalan adatokat.
Az egyik ilyen megoldás az adatvezérelt cégvezetés, amely az adatok értékkel való felruházásának, új élmények létrehozásának, további adatok felvételének és megfelelő összekapcsolásuknak a folyamata.
A vállalaton belüli szétszórt adatokat integrálva segíti a folyamatok átalakítását, új rendszerek létrehozását és az értékteremtést a szervezeten belül.

Vegyünk például egy gyártótevékenységet folytató ügyfelet, ahol a termékbevezetés után kiderül, hogy probléma van a termékkel. Az adatvezérelt cégvezetés segítségével gyorsabban összekapcsolhatók a hibás termékre vonatkozó adatok, így hamarabb kidolgozható a hasonló problémák jövőbeni megelőzését szolgáló megoldás. Az adatvezérelt cégvezetés a készletek optimalizálását, a kereslet előre jelzését és az üzemi gyártósorok problémáinak észlelését is lehetővé teszi.

Meggyőződésem, hogy az optimális adatfeldolgozás révén a vezetőség javítani tudja a minőséget és lefaraghatja a költségeket, ami végső soron a vásárló számára is előnyös lesz a termékárak csökkentésén keresztül.

Az ügyfelek problémáinak lényegét értő adattudós

- Mondana néhány szót az adattudósok szerepéről?

Takahiro: A hozzám hasonló adattudósokon kívül a digitális élményplatform üzletág az adatbázisok integrálásáért és átstrukturálásáért felelős adatmérnököket, valamint projektirányítást és tanácsadást végző üzleti szakembereket is foglalkoztat. Összesen mintegy háromszázan dolgoznak a szervezetnél.
Az adattudósok szorosan együttműködnek az adatmérnökökkel, az üzleti és egyéb szakemberekkel. Közösen határozzák meg az ügyfelek problémáit és dolgoznak ki rájuk megoldásokat.

Ebben a folyamatban mi, adattudósok a statisztika, a gépi tanulás és a mesterséges intelligencia hatékony alkalmazásával tudást nyerünk ki az adatokból, és az adatokat az ügyfelek problémáinak megoldásához szükséges formában bocsátjuk rendelkezésre.

A céges adatok a különböző részlegekben találhatók elosztva, és az is elképzelhető, hogy az egyes szervezeti egységek külön adatbázisokkal rendelkeznek, amelyek nincsenek összekapcsolva egymással. Egyes ügyfelek nem tudják, milyen adatokat, milyen kritériumok alapján tárolnak az egyes adatbázisokban, vagy már nem emlékeznek rá, hogyan lehet hozzáférni a több mint egy évtizede létrehozott adatbázishoz, ami rendkívül megnehezítheti számunkra az adatok felderítését.

A vállalaton belüli passzív adatok összegyűjtése, kapcsolataik feltérképezése és értelmezésük - ez az adattudósok feladata.

Ehhez minden ügyfél üzleti területét alaposan ismernünk kell. Nem csupán a szakmai háttérrel vagyunk tisztában, hanem az ügyfél iparági környezetét is részleteiben átlátjuk, meg tudjuk ragadni az ügyfél problémájának lényegét, és előtte egy lépéssel járva tudunk megoldást javasolni. Ez az elvárás az adattudósokkal szemben.

- Milyen konkrét projekteken dolgoznak?

Takahiro: Jelenleg dolgozunk a Data-Driven Management stratégia házon belüli megvalósításán a hardvereszközök (pl. szerverek) javításához és karbantartásához szükséges alkatrészek és komponensek kezelése terén. Ha egy szerverünk meghibásodik, a bejelentést követően adott időn belül el kell juttatnunk a szükséges alkatrészeket/komponenseket a japán alkatrészközpontból a rendszerhibát jelentő ügyfélhez.

A projekt előtt a javítások adatai és a karbantartások kezelési adatai nem voltak integráltan elkérhetők, ideértve az egyes központokban elérhető alkatrészek/komponensek mennyiségét, a központ által kapott megrendelések számát és az értékesítési adatokat, például az ügyfelekkel kötött szerződéseket. Gyakran előfordult például, hogy egy oszakai ügyfél olyan alkatrészekkel kapcsolatban érdeklődött, amelyek csak a tokiói alkatrészközpontban voltak elérhetők, ahonnan drágán, nagy távolságról lehetett leszállítani őket.

Az adatok összekapcsolása nemcsak a gyors ügyféltámogatáshoz szükséges, hanem ahhoz is, hogy képesek legyünk vizuálisan megjeleníteni a készletinformációkat és észszerűsíteni a raktárgazdálkodást. Ebben a projektben az adattudósok és az adatmérnökök közösen integrálják a széttagolt adatokat.

Az értékesítési adatokat a javítások és a karbantartások adataival integrálva vizuálisan meg tudjuk jeleníteni az egyes raktárak hozzájárulását az eladásokhoz. Az adatok összekapcsolása segít a problémamegoldásban, csökkenti a nagy távolságú szállítások számát és optimalizálja az alkatrészközpontok működését. A költségcsökkentés és az üzleti tervezés lehetősége fontos szerepet játszik a működés átalakításában.

Egy másik projekt keretében a Fujitsu "COLMINA" termékéletciklus-kezelő/okosgyár-megoldásán keresztül gyűjtött, tárolt és vizualizált adatokat elemezzük, és a helyszíni gyártási adatok problémáit rövid időn belül tipizáljuk, további értéket teremtve ezzel az ügyfeleknek.

Technológia az adatvezérelt cégvezetés szolgálatában

- Milyen egyedi erősségekre támaszkodik a Fujitsu a szervezetek és a társadalom digitális átalakítása során?

Takahiro: Fő erősségünk, hogy nem csupán megszervezzük a problémák megoldását az ügyfeleknek, hanem a technológia segítségével rendelkezésükre is bocsátjuk a megoldást. A Fujitsu kutatóközpontjában a mesterséges intelligencia és a gépi tanulási világklasszis kutatói dolgoznak az ügyfélproblémákat megoldó technológiák fejlesztésén - ami szintén cégünk erőssége.

Mi, adattudósok az adatokból képleteket alkotunk a modellezés során, azaz az ügyfelek problémáinak megoldására alkalmas formába öntjük őket. A technológia segítségével igyekszünk ezt a folyamatot a lehető legnagyobb mértékben automatizálni, hogy kevesebb időt kelljen a folyamat korai szakaszaival foglalkoznunk. Meggyőződésem, hogy a saját működési problémáinkra is találhatunk megoldást saját fejlesztésű technológiánkkal, ezzel is csökkentve a munkaidőráfordítást, és gyorsan megoldást találva az ügyfelek problémáira.

- Ön szerint, hogyan változtatja meg a társadalmat az adatok hasznosításának ösztönzése?

Takahiro: Úgy gondolom, hogy a gazdaságban és társadalomban is kritikus szerep hárul az adatokra. A pénzügyi szolgáltatások, a vízellátás, az áramszolgáltatás és más infrastrukturális szolgáltatások területén tovább bővül az adatok felhasználásának köre. Ha az adatokra támaszkodva sikerül jobban szabályozni a folyamatokat, a környezetterhelés is csökken. Az ilyen irányú fejlesztésekkel megkönnyíthetjük és kényelmesebbé tehetjük az emberek mindennapi életét. Ha több vállalat valósítja meg az adatvezérelt cégvezetést a digitális átalakulás ösztönzésére (DX), és azt a társadalmi problémák megoldásával is össze tudja kapcsolni, mérséklődhet a hátrányosabb helyzetű régiók digitális lemaradása.

Boldogabb élet az adatok hasznosításának köszönhetően

- 2021 februárjában csatlakozott adattudósként a Fujitsuhoz, de részt vesz a munkatársak adattudományi oktatásában is. Miért épp a Fujitsut választotta?

Takahiro: Az egyetem után autókkal és repülőgépekkel kapcsolatos technológiai alapkutatásokban és erőműfejlesztési projektekben vettem részt.
A különféle szimulációk további digitalizálásához egyre fontosabbak lettek munkámban az adattudományi elemek. A célzottan gyűjtött nagy adattömeg feldolgozásában szerzett tapasztalataimnak köszönhetően jelentős szaktudásra és készségekre tettem szert az adattudomány terén.

Egyre jobban foglalkoztatott a sokszínű adatok kezelésének kérdése. A Fujitsu azért tetszett, mert sokféle ágazat ügyféladatait kezeli, ami lehetőséget biztosít arra, hogy sokféle adatalapú megoldást fejlesszek. A Fujitsunak vannak adatokat kezelő leányvállalatai is, így az adatok eredményes hasznosításával olyan vállalat működésében vehetek részt, amely az ügyfélproblémák megoldásán túl az emberek számára értéket teremtő, új vállalkozásokat is létrehoz. Ezért csatlakoztam a Fujitsuhoz.

- Milyen új vállalkozásokra gondol?

Takahiro: A Fujitsu Csoport egyik tagvállalata, a Fujitsu General Limited klímaberendezéseket gyárt. A legújabb termékmodellek alaplapba épített mesterséges intelligenciával gyűjtik a klímaberendezések adatait. Én azt vizsgálom például, hogyan lehetne ezeket az adatokat az energiafogyasztás csökkentésére felhasználni.
Ha nem zavaró módon, automatikusan tudjuk vezérelni a klímaberendezéseket, az előnyös az áramszolgáltató cégek számára és előbb utóbb az embereknek is. A Fujitsunak vannak a kamionok és buszok üzemeltetését felügyelő rendszerei is - itt az adatok segítségével történő útvonaloptimalizálás lehetőségeivel foglalkozom.

- Eddig azt gondoltam, hogy az adattudósok az íróasztal mellett ülve elemzik az adatokat, de az imént hallottak nagyon is kreatív feladatok.

Takahiro: Így van. Véleményem szerint a kreatív és kíváncsi embereknek érdemes az adattudósi pályát választaniuk. Szeretném, ha a Fujitsunál dolgozó adattudósoknak két vagy több címük lenne, hogy kiderüljön belőle, hogy az erőművekhez, a gépkocsikhoz vagy éppen a repüléstechnikához értenek. Ha az ember adattudósként épít karriert, alaposan megismeri az ügyfelei iparágát, és megtanul tanácsadókkal és döntéshozó felsővezetőkkel tárgyalni, ezzel bővülnek szakterületei és a munkaerőpiaci lehetőségei. Szeretnék a munkatársaimnak olyan képzést nyújtani, hogy ilyen adattudós váljon belőlük.

- A beszélgetés zárásaként kérem, mondja el, Önnek mi a személyes célja?

Takahiro: Én azt szeretném elérni, hogy az emberek végső soron jól érezzék magukat. Hogy a vállalatok dolgozói és mérnökei hatékonyabb, élvezetesebb munkát végezzenek, a termékfelhasználóknak pedig kényelmesebb legyen az élete. Egy olyan világ megteremtését szeretném támogatni, ahol az adatok hasznosítása révén boldogabb életet élhetnek az emberek. Ez hozzájárul a társadalom fenntarthatóságához. Itt kapcsolódik össze az én ambícióm a Fujitsu vállalati célkitűzésével. Nagyon büszke vagyok arra, hogy ilyen vállalat csapatához tartozom.

0 mp. múlva automatikusan bezár Tovább az oldalra »

Úgy tűnik, AdBlockert használsz, amivel megakadályozod a reklámok megjelenítését. Amennyiben szeretnéd támogatni a munkánkat, kérjük add hozzá az oldalt a kivételek listájához, vagy támogass minket közvetlenül! További információért kattints!

Engedélyezi, hogy a https://computerworld.hu értesítéseket küldjön Önnek a kiemelt hírekről? Az értesítések bármikor kikapcsolhatók a böngésző beállításaiban.