Kawasaki önkormányzatának digitális átalakulási projektje jó példa arra, hogyan építhető fel a technológia és az emberek felismerései révén a jövő városa

|

A Fujitsu "Future Society & Technology Unit" nevű szervezetét azzal a céllal, hogy különféle közreműködő magánszemélyek és szervezetek segítségével megalkossa a jövő társadalma, a "Trusted Society" csúcstechnológiáit, és az új digitális élmények köré épülő városokat és életstílust.

Kawasaki Surpasses Kobe to Become Japan's Sixth Largest City | Nippon.com

A kezdeményezés részeként a Fujitsu partnerkapcsolatra lépett Kawasaki önkormányzatával a jövő fenntartható városának létrehozását célzó projekt elindítására. Mi kínál a Fujitsu és Kawasaki önkormányzata által elképzelt jövőbeni város? Hogyan járul hozzá a technológia a város felépítéséhez, amely gondoskodik a benne élők jóllétéről? Keisuke Ikedát, a Future Society & Technology Unit munkatársát arra kértük, hogy beszéljen a Kawasaki önkormányzatával létrehozott partnerkapcsolatról, és ossza meg velünk gondolatait a társadalmi problémák megoldásáról.

400 szakember elképzelései a bizalomra épülő társadalom kialakításáról

- Először is, kérem mondjon néhány szót munkahelyéről, a Future Society & Technology Unitról.

Keisuke: A Future Society & Technology Unit munkatársai a jövő társadalmának megtervezésén és fejlett technológiák, többek között processzorok és következő generációs hálózatok fejlesztésén dolgoznak. Küldetésünk egy reziliens és fenntartható társadalom, az úgynevezett "Trusted Society" megteremtése - ahol az emberek saját, egyedi módjukon élhetnek és a maximumot hozhatják ki a lehetőségeikből.

A globális bizonytalanság és a gyors változások korát éljük. Gyakran látunk olyan globális léptékű jelenségeket, amelyek környezeti és társadalmi szempontból is veszélyt jelentenek. Az innováción keresztül proaktívan elköteleztük magunkat a társadalmi problémák megoldása és a társadalom átalakítása mellett. Ezekkel az értékekkel 410 fős szakembergárdánk minden tagja azonosul - mérnökök, üzleti szakemberek, dizájnerek és építészek.

A legboldogabb város felépítése lakóival közösen: a Kawasaki önkormányzat és a Fujitsu várostervezési projektje

- 2021 júniusában a Fujitsu bejelentette, hogy megerősítette partnerkapcsolatát Kawasaki önkormányzatával egy fenntartható város megépítésére. Miről szól a projekt?

Keisuke: Kawasaki önkormányzatával négy kategória társadalmi problémáira összpontosítva törekszünk egy fenntartható jövőbeni város felépítésére: egészség, biztonság, környezet, valamint munka és magánélet. Én magam kapcsolattartóként működöm közre Kawasaki önkormányzata és a Fujitsun belüli és kívüli projektrésztvevők között.

Kawasaki a Fujitsu szülővárosa. A várossal együtt nőttünk, és az évek során szoros kapcsolatunk alakult ki vele. 2014-ben keretmegállapodást írtunk alá a fenntartható város létrehozásáról, azon belül az IKT-környezet fejlesztése és a következő generáció támogatása terén folytatott együttműködésről. A kezdeményezés keretében helyi problémák megoldásán dolgoztunk, 2017-ben például közös kutatást folytattunk annak felderítésére, hogyan csökkenthetnénk a szökőár kockázatát Kawasaki óceánparti részein a Fujitsu szuperszámítógépes technológiája segítségével.

2021 júniusában tovább erősítettük partnerkapcsolatunkat a fenti négy területen. Élvonalbeli technológiáinkra, a mesterséges intelligenciára, az 5G-re és a jövő generációs hálózatokra támaszkodva értéket teremtünk a város számára. Elkezdődött a folyamat, amelynek célja egy progresszív modell megvalósítása Kawasakiban.

Az egyes témákat retrospektív szemléletet követve töltjük meg tartalommal. A környezetvédelem területén például a karbonsemleges társadalomból kiindulva igyekszünk hozzájárulni egy ideális világ megteremtéséhez. Kawasaki önkormányzatával közösen vizsgáljuk, milyen potenciális problémák nehezítik ennek a társadalmi jövőképnek a megvalósítását, és milyen technológiák lennének hasznosak a megoldásukhoz.

- Vannak speciális szempontok a közös tervezési projektben?

Keisuke: Egy város mindig rengeteg olyan problémával küzd, amelyek komplex módon összefüggenek egymással. Nem egyetlen iparág oldaláról, hanem össziparági szemlélettel kell megoldanunk őket. Ezzel együtt fontos a problémaalapú elemzések végzése és a lakosság meglátásainak értékelése arról a területről, ahol a probléma ténylegesen jelentkezik.

Amikor az önkormányzat szakembereivel dolgozunk együtt, mindig megpróbálom elképzelni Kawasaki sok tízezer lakóját. Egyedül Nakahara Wardban 260 ezren élnek.

Ahhoz, hogy az önkormányzat jobban meg tudja ismerni a lakosság véleményét, csapatunk a kawasaki Fujitsu-központ (a továbbiakban "kawasaki üzem") környékén élő 2000 Fujitsu dolgozónak küldött ki kérdőívet. Megkérdeztük őket, milyen változásokat látnának szívesen a városban, milyen problémákat tapasztalnak, és milyen célokat tűznének ki a város elé. Ezzel a lakosság széles körének véleményét kívántuk felérni. Online workshopokat is szervezünk, ahol a résztvevők eszmét cserélhetnek és megoszthatják véleményüket azzal kapcsolatban, milyen várost szeretnének. A Fujitsu munkatársai és az önkormányzat között folyó beszélgetésekből leszűrt közösségi vélemények és innovatív ötletek értékes inspirációt jelentenek számunkra.

- Milyen visszajelzéseket kaptak a városlakóktól?

Keisuke: A legtöbb hozzászólás a mindennapi élettel, a forgalmi dugók enyhítésével, a kórházi várakozási idő csökkentésével, szabadidős és szórakoztató létesítményekkel volt kapcsolatos. Az egyik probléma, ami egyébként már az önkormányzat napirendjén is szerepel, a városlakók közötti kapcsolatos gyengülése volt. Továbbra is odafigyelünk majd a lakók véleményére, elemezzük és figyelembe vesszük őket a várostervezési tevékenység során.

- Ön szerint miért éppen a Fujitsut választotta Kawasaki önkormányzata várostervezési partnerül?

Keisuke: Technológiai vállalatként a munkánk nem ér véget a vágyott jövő megtervezésével. Folytatnunk kell addig, amíg a problémákat ténylegesen meg is oldjuk egyedi, fejlett technológiáink segítségével. Ráadásul a Fujitsunak erőssége és vonzereje is az, hogy a különböző területeken és iparágakban működő ügyfelekkel végzett munka gyakorlati tapasztalatait hasznosítva képes arra, hogy az össziparági képességeket a városlakók meglátásaival ötvözze, és így vezesse a projektet.

A Fujitsu azonban egyedül nem tudja valóra váltani a fenntartható város ígéretét. Meggyőződésem, hogy a városlakóknak, a közigazgatásnak és magánszektornak együtt kell dolgozniuk ezen a projekten. A Kawasaki önkormányzat velünk együttműködő munkatársai többféle, adminisztratív és lakossági nézőpontból is látják a helyi problémákat. Megbízható partnerként segítenek minket a jövő társadalmának kiépítésében.

- Hallhatnánk arról, hogyan képzeli el a jövő ideális társadalmát?

Keisuke: Az ideális társdalomban a Fujitsu technológiája szorosan beépül az emberek mindennapi életébe, a háttérben támogatja egészségüket és biztonságukat, gondoskodik az egyéni jóllétről. A Kawasakira jellemző társadalmi és regionális problémák megoldásával képzelem el a fenntartható város megteremtését.

A regionális megújulási program kapcsán felülvizsgáltam a nézeteimet

- Meséljen arról, hogyan kapcsolódott be a várostervezésbe

Keisuke: Azért csatlakoztam a Fujitsuhoz, hogy olyan nagyhatású projektekben vehessek részt, amelyek során sokféle területről érkező ügyfelekkel működünk együtt. Úgy tíz évig az értékesítésben dolgoztam, disztribúciós cégek ügyfeleinek készítettem ajánlatokat azzal kapcsolatban, hogyan használhatják a Fujitsu technológiáit saját működésük megújítására.

Akkor kezdtem el érdeklődni a várostervezés iránt, amikor kölcsönös segítségnyújtást ösztönző projektbe vontak be Yubari faluban, Hokkaido prefektúrában. A település sokféle problémával küzdött, például az öregedő népesség gondjaival.

Miután többször ellátogattam Yubariba, nagyon inspirált a helyi önkormányzatnál és a civil szervezeteknél dolgozók hozzáállása. Motiváltak voltak, szerették volna megóvni a falut, keresték a lehetőségeket az ott lakók életminőségének javítására.

Vannak dolgok, amelyeket az egyén akkor is meg tud változtatni, ha nem egy nagyvállalatnál dolgozik. Hogyan tudok hozzájárulni a társadalom jobbításához egyénként, és nem a Fujitsu dolgozójaként? Ilyen gondolatok születtek bennem az alatt a három év alatt, amíg a Yubari-projekten és a regionális megújulási programon dolgoztam. Ugyanakkor hallottam a Future Society & Technology Unit megalakulástól, és önként jelentkeztem az első munkatársak közé.

A baseballtól az üzleti életig: csapatmunka különböző területeken.

- Milyen értékek vezérlik feladatai végzése közben?

Keisuke: Motivál annak a megtervezése, hogyan reagáljunk csapatként az ügyfeleink kéréseire és problémáira, és hogyan lehet a lehető legjobban irányítani az ilyen csapatokat.

Gyerekkorom óta szeretek a kortársaimmal együtt csinálni dolgokat. Sokáig baseballoztam. Az általános és középiskolában, sőt még az egyetemen is az iskolai baseballcsapat tagja voltam, néhány középiskolai évtől eltekintve csapatkapitányként.

Az egyetemen a baseballklub közel 120 tagjáért feleltem. Felfigyeltem rá, hogy az első, második és harmadik csapat tagjainak eltérő a motivációs szintje. Kapitányként folyamatosan kommunikáltam a csapattagokkal, hogy megismerjem a gondolataikat, és fejleszteni tudjam a csapatot. Rájöttem, hogy ezzel a hozzáállással a pozícióbeli különbségektől függetlenül sokkal közelebb tudtam kerülni érzelmileg az emberekhez.

Ez a jelenlegi munkakörömben is így van. Számomra az a legfontosabb, hogy a szavaimon keresztül jól fejezzem ki a gondolataimat. Szeretek egyértelműen fogalmazni, megmondani a résztvevőknek, hogy a projektnek szüksége van a képességeikre és az erősségeikre, próbálom motiválttá tenni őket és hatékonyabbá tenni a csapatmunkát.

Nagyon egyszerű a dolog. Szeretném, ha mindenki élvezné a közös munkát, ezért nagy hangsúlyt fektetek a pozitív légkör megteremtésére, amelyben mindenki elmondhatja a véleményét, és szabadon működhet együtt a többiekkel a közös cél érdekében. Úgy gondolom, hogy ez a megközelítés elősegíti az innovációk születését és a fejlődést.

- Végül kérem, mondja el, milyen elvárásai vannak a Kawasaki önkormányzatával megvalósított projekttel kapcsolatban - és a saját jövőjére nézve.

Keisuke: Sokszínű szakmai háttérből érkező, ötletgazdag fujitsus kollégáimmal, az önkormányzattal és a városlakókkal együtt szeretnék munkálkodni azon a közös célon, hogy Kawasaki jobb város és a "legboldogabb város" legyen.

Szeretném azt is, hogy az így létrejövő modell példaként szolgáljon további társadalmi problémák megoldására nem csupán Japánban, hanem külföldön is. Kétgyermekes apaként olyan környezet kialakítására törekszem, ahol az emberek meg tudják teremteni az egyensúlyt a munka és a gyereknevelés között. A sokszínű résztvevői körnek köszönhetően új értékek születnek a projektben a jövő társadalmával kapcsolatban, ahol mindenkit tisztelni fognak, és mindenki élvezheti az életet.

Keisuke Ikeda

Japán Kanagawa prefektúrájában született, 1988-ban. A Fujitsunál először a logisztikai ügyfeleket támogató értékesítési csapat tagja volt. A házon belüli toborzási rendszeren keresztül került át az új üzleti területek divíziójához. Amíg a logisztikai iparágat szolgálta ki, felfigyelt rá, milyen gyors ütemben változik a piac az e-kereskedelem elterjedésével. Részt vett a szállítási üzletág digitális átalakításában, a sofőrök által használt mobilterminálokra épülő új szállítási modelleket dolgozott ki. 2021 áprilisa óta várostervezési projekteken dolgozik.

0 mp. múlva automatikusan bezár Tovább az oldalra »

Úgy tűnik, AdBlockert használsz, amivel megakadályozod a reklámok megjelenítését. Amennyiben szeretnéd támogatni a munkánkat, kérjük add hozzá az oldalt a kivételek listájához, vagy támogass minket közvetlenül! További információért kattints!

Engedélyezi, hogy a https://computerworld.hu értesítéseket küldjön Önnek a kiemelt hírekről? Az értesítések bármikor kikapcsolhatók a böngésző beállításaiban.