Hirdetés
. Hirdetés

Diagnosztika akadémiai szinten

|

Cél, hogy a mesterséges intelligencia a legmagasabb szintű orvosi tudást tegye elérhetővé a vizsgálatot végző egészségügyi személyzet, illetve a betegek számára. A nemrég önálló vállalattá alakult GE HealthCare Magyarországon működteti egyik legnagyobb mesterséges intelligencia csapatát.

Hirdetés

A több mint 160 országban jelen lévő, összesen mintegy 51 ezer alkalmazottat foglalkoztató GE HealthCare (GEHC) immár önálló, tőzsdei vállalatként működik. Magyarországon, az anyavállalatról való leválás itthon már két évvel ezelőtt megtörtént, és létrejött a GE HealthCare Magyarország Kft. Ferenczi Lehel, a GE HealthCare, létszámában egyik legnagyobb mesterséges intelligencia csapatát vezető, adat és analitikai igazgatója kiemeli, hogy a Budapesten és Szegeden folyó munka szervesen beépül a GE HealthCare globális mesterséges intelligencia stratégiájába.

Ferenczi Lehel: Magyarországon a GE HealthCare elsősorban az egészségügyi platformok és alkalmazások fejlesztéseiről ismert. A hazai csapat nevéhez számos onkológiai, radiológiai és egyéb egészségügyi alkalmazás megalkotása fűződik. A másik kiemelkedő terület az egészségügyi platformok fejlesztése. Ez a munka Magyarországon több mint 20 éve folyik. Vannak erőteljes növekedésben lévő területek is, például a kardiológiai és az ultrahangos diagnosztikai képalkotó készülékeket támogató szoftverek fejlesztése, illetve a személyre szabott diagnosztika és kezelés területén is jelentős előrelépések történnek. A jövőre nézve rendkívül ígéretes a GE HealthCare Magyarország Kft., közel száz fős, adat és analitika csapatának tevékenysége a mesterséges intelligencián alapuló megoldások fejlesztésében. A GE HealthCare-en belül egységes mesterséges intelligencia stratégia mentén dolgozunk. Ez a két dinamikusan változó terület, az egészségügyi informatika és a mesterséges intelligencia megköveteli, hogy kövessük a globális trendeket és fejlődést. Ezért rendszeresen összejövünk, és kialakítjuk a következő évek globális stratégiáját, a követendő módszertanokat, az alkalmazandó technológiákat. Február elején például Bangaloreban, Indiában találkoztunk, és kijelöltük a következő évek mesterséges intelligencia stratégiáját a cégen belül. Meghatároztuk a mesterséges intelligencia területén az egyes csapatok feladatait. Jó hír számunkra, hogy ezen feladatok jelentős részét Magyarországon végezzük majd el.

Computerworld: Milyen területeken szeretnék felhasználni a mesterséges intelligenciát?
Ferenczi Lehel: A mesterséges intelligenciát egyfelől az egészségügyi képalkotásban szeretnénk hasznosítani. Célunk, hogy a lehető legtöbb tudás kerüljön be az egészségügyi eszközökbe, amelyekkel a felvételeket készítik. Szeretnénk minél jobb minőségű felvételeket alkotni, miközben arra törekszünk, hogy a betegek számára komfortosabb, rövidebb legyen a vizsgálat, a lehető legalacsonyabb szintre csökkentve a terhelést. A következő lépés, hogy a diagnosztikai képből rendkívül precíz diagnosztikai kimenetet tudjunk létrehozni. Ezáltal a betegek a korábbinál még pontosabb leleteket kaphatnak, illetve az orvosok - támogatásuk és az időigényes feladatok alól történő mentesítésük révén - lényegesen több időt fordíthatnak a betegekre, ezzel pedig növelve az ellátás minőségét. Összefoglalóan úgy mondanám, hogy klinikairól akadémiai szintre hozzuk a diagnosztikát. Arra törekszünk, hogy egyre jobb minőségű mesterséges intelligencia alapú algoritmusokat fejlesszünk. Célunk, hogy a mesterséges intelligencia a legmagasabb szintű orvosi tudást tegye elérhetővé a vizsgálatot végző egészségügyi személyzet, illetve a betegek számára.

CW: Milyen összetételű az ön által vezetett, mesterséges intelligenciával foglalkozó csapat?
Ferenczi Lehel: A csapat egyik felét orvostanhallgatók, a másik felét már végzett szakemberek képezik, akik orvosi, analitikai mérnöki, adattudós, programozó matematikus, fizikus, közgazdász, informatikus, kutatói háttérrel rendelkeznek. Azon kollégák, akik valamilyen egészségügyi (orvos, radiológus, radiográfiás szakember, orvosi asszisztens stb.) háttérrel rendelkeznek, segítenek megérteni az adott orvosi problémákat. Általában egy megoldandó egészségügyi kihívás esetén egy irányelvet, feladatleírást hozunk létre, amelyben részletesen leírjuk, hogy az adott feladatot hogyan kell értelmezni, milyen folyamatok, döntések, diagnosztikai felvételek társulnak vele. Az orvostanhallgatók megfelelő képzést követően részt vesznek a magyar, európai és nemzetközi partnerektől kapott egészségügyi adatok feldolgozásában.

Hirdetés

CW: Világszerte nagyon keresettek az adattudósok. A GE HealthCare adattudósai milyen háttérrel rendelkeznek, honnan érkeznek?
Ferenczi Lehel: Az első adattudós kollégák villamosmérnökök, fizikusok, informatikusok voltak, akik további képzéssel indultak el ebbe az irányba. Egy ideje azonban már Magyarországon is beindultak a célirányos képzések, jellemzően a műszaki, mérnöki szakokon. Figyelemre méltó, hogy például a biomérnöki vagy a bioinformatikai képzésekre járó diákok is tanulják már a mesterséges intelligenciát. Saját, belső képzésünk is van, a hozzánk kerülő fiatal kollégákat továbbtanítjuk. Nagy hangsúlyt fektetünk munkatársaink folyamatos képzésére. Úgy látjuk, hogy a nálunk dolgozók két év alatt olyan világszínvonalú tudáshoz jutnak hozzá, amivel világszerte versenyképesek lehetnek.

CW: Meg tudják tartani a speciális, jól képzett szakembereiket? Mekkora a fluktuáció?
Ferenczi Lehel: Büszkék vagyunk rá, hogy a GE HealthCarenél az adat és analitika csapatban alacsony a fluktuáció. Ez részben annak köszönhető, hogy rendkívül érdekes, aktuális és vonzó területről van szó. Ez a fő oka, hogy az elvándorlás mértéke jóval az átlag alatt marad.

CW: Mely magyarországi klinikákkal, egyetemekkel működnek együtt?
Ferenczi Lehel: Több mint 20 évre nyúlik vissza együttműködésünk hazai klinikai intézményekkel. Egyik legrégebbi partnerünk a Szegedi Tudományegyetem, ahol több részleggel, például az Onkológiai Osztállyal, a Radiológiai Klinikával, a Nukleáris Medicina Tanszékkel állunk kapcsolatban. Két éve keretmegállapodást kötöttünk a Szegedi Tudományegyetemmel közös projektekről, kölcsönös partneri viszony kialakításáról. A megállapodás szerint a felek a kutatás-fejlesztésben együttműködnek, a GE HealthCare pedig már a termék előtt megosztja megoldását az egyetemmel az érintett projektekben. Emellett a GE HealthCare részt vesz az oktatásban is. Összeállítottunk egy tantárgyat, ami a multlinacionális környezetben folyó egészségügyi informatikai fejlesztésekkel foglalkozik. Kollégáink ismertetik - többek között - a vonatkozó szabványokat, a felhasznált és keletkező adatok típusait, az adatok analizálásának módszereit, eszközeit és folyamatait, beszélnek a GE HealthCarenél gyártott diagnosztikai eszközökről. Egy féléves, nem kötelező, de felvehető, krediteket érő tantárgyról van szó. A kurzusokon jellemzően körülbelül 70 informatikus hallgató vesz részt. Arra törekszünk, hogy az érdeklődő diákoknak tág spektrumot adjunk róla, miként is működik egy multinacionális cég, ahol esetleg elhelyezkednek majd. Másképpen fogalmazva: kedvet szeretnénk csinálni a GE HealthCarehez. Megjegyzem, vannak kollégáink, akik meghallgatták az előadásokat, és most a csapatunkban dolgoznak. Kezdeményezésünk tehát sikeres.

CW: Van más hazai egyetemekkel is kapcsolatuk?
Ferenczi Lehel: Másik stratégiai partnerük a Debreceni Egyetem. Ez meglehetősen új kapcsolat. Az együttműködési alapszerződés hasonló a szegedihez: közös kutatás-fejlesztésre, adatmegosztásra, a termékek kiértékelésére, közös pályázati részvételre vonatkozik. Kiemelnék egy közös projektet: a fejlesztés révén létrejövő adatbányászati platform lehetővé teszi a több forrásból származó kórházi információs adatbázisok gyors lekérdezését. A győri Széchenyi István Egyetemmel tavaly vettük fel a kapcsolatot, és több ponton is közös munkákat indítottunk. Ezek egyike a Europe Catalyst program. Lényege, hogy újszerű megközelítésben gondolja át az akadémiai kutatásokat. A program révén azokat az innovatív és hatékony megoldásokat azonosíthatják, amelyek még megoldatlan orvosi és egészségügyi szükségletekre kínálnak megoldást.

CW: A GE HealthCare Magyarország a Szegedi Tudományegyetemen önálló tantárggyal vesz részt az oktatásban. Van nemzetközi oktatási programja is, ami érinti Magyarországot?
Ferenczi Lehel: Igen, van nemzetközi oktatási programunk, budapesti központtal (EIT Health, KTH, LEITAT, Maastricht University együttműködéssel). Az 5 éve futó HelloAI átfogó, kombinált online kurzus a mesterséges intelligencia egészségügyben történő alkalmazási lehetőségeiről. A program elsődleges célja, hogy közelebb hozza az egészségügyben alkalmazott mesterséges intelligencia alapú megoldásokat, valamint modulok és online események révén ismertesse meg a résztvevőkkel a mesterséges intelligencia alapjait és gyakorlati megvalósítását. A képzés az online tanulás mellett mentorálási alkalmakat is biztosít a szervezők magasan képzett szakembereivel. A HelloAI program keretében eleinte orvostanhallgatókat probáltunk oktatni, később azonban klinikusokat, aktívan dolgozó orvosokat is bevontunk a képzésbe, ezáltal is közelebb hozva hozzájuk a mesterséges intelligenciát.

CW: Számít munkatársaik felvételénél, hogy az illető milyen szintű, tehát BSc, Msc vagy PhD diplomával rendelkezik?
Ferenczi Lehel: Általában Msc-s vagy PhD-s kollégákat keresünk, azonban nem kizáró ok, ha valakinek csak BSc-szintű diplomája van, de amúgy "penge" a maga szakterületén. A lényeg a tudás és a hozzáállás. Mindenképpen támogatjuk azonban, hogy az alapdiplomával rendelkezők menjenek tovább, és végezzék el az MSc, illetve a PhD képzést. Arról nem is beszélve, hogy a gyakornokainkat feltétlenül a diplomájuk megszerzésére ösztönözzük. Noha ők is hasznos munkát végeznek a cégnél, a tanulmányaikat is be kell fejezniük. Az a jó, ha a két dolog párhuzamosan működik.

CW: Napjaink gazdasági nehézségei között a létszámleépítések az informatikai szektort is érintik. A GE HealthCare is csökkenti munkatársai számát?
Ferenczi Lehel: Jó hír, hogy nem. Ennek több oka is van. A GE HealthCare jól felépített stratégiával rendelkezik, emellett mindig megfontoltan vettük fel az embereket, soha nem növekedtünk hirtelen. Létszámunkat mindig arányosan bővítettük, az aktuális fejlesztésekhez, termékekhez igazodva, és ezt ma is így tesszük. Nálunk ma is vannak nyitott pozíciók, miközben mások leépítenek. A mesterséges intelligenciához kapcsolódó fejlesztésekhez jelenleg is keresünk embereket a hazai csapatba.

CW: Érinti-e a magyarországi partnereket, ügyfeleket a GE HealthCare önálló vállalattá válása?
Ferenczi Lehel: Várakozásaink szerint a változásból nem érzékelnek semmit, már csak azért sem, mert a hazai leányvállalat jogilag a gyakorlatban már két éve levált az anyavállalatról. Ha mégis érzékelnek valamit, akkor az egyértelműen pozitív változás lesz, hiszen a jövőben egy még jobb, még fókuszáltabb, még rugalmasabb céggel állnak kapcsolatban. Ne felejtsük el, hogy a GE HealthCare a GE részeként egy iparvállalat volt. A leválással átgondoljuk azokat a folyamatokat, amik esetleg lassították a működésünket, modernizáljuk a portfóliónkat. Arra törekszünk, hogy globálisan egy sokkal inkább betegközpontú, a betegek jobb ellátására összpontosító céggé váljunk.

Hirdetés
0 mp. múlva automatikusan bezár Tovább az oldalra »

Úgy tűnik, AdBlockert használsz, amivel megakadályozod a reklámok megjelenítését. Amennyiben szeretnéd támogatni a munkánkat, kérjük add hozzá az oldalt a kivételek listájához, vagy támogass minket közvetlenül! További információért kattints!

Engedélyezi, hogy a https://computerworld.hu értesítéseket küldjön Önnek a kiemelt hírekről? Az értesítések bármikor kikapcsolhatók a böngésző beállításaiban.