A HP közzétette 2007 II. negyedévi eredményeit

|

A HP nyilvánosságra hozta 2007. április 30-án zárt második pénzügyi negyedévének eredményeit. A vállalat 25,5 milliárd dollár nettó értékesítési árbevételről számolt be a vizsgált időszakban, amely 13 százalékkal (az árfolyamhatást korrigálva 10 százalékkal) magasabb a 2006 második negyedévi értéknél.

Az Egyesült Államok Általánosan Elfogadott Számviteli Irányelvei (GAAP) szerint számított üzemi eredmény 2,1 milliárd dollár volt a második negyedévben. A GAAP szerinti korrigált EPS 65 dollárcentet tett ki – szemben az egy évvel korábbi 66 centtel. A 2006. II. negyedévében végrehajtott, részvényenként 15 dollárcentes adóvisszatérítést nem számítva a GAAP szerinti korrigált EPS 27 százalékkal emelkedett. A cég nem GAAP szerinti üzemi eredménye 2,3 milliárd dollár, korrigált részvényegységre jutó nyeresége (EPS) pedig 70 dollárcent volt a második negyedévben – szemben a 12 hónappal korábbi 69 centes értékkel. A 2006. II. negyedévében végrehajtott, részvényenként 15 dollárcentes adóvisszatérítést nem számítva a nem GAAP szerinti korrigált EPS 30 százalékkal emelkedett. A nem GAAP szerinti pénzügyi adatok nem tartalmazzák azt a 145 millió dollár (részvényenként 5 cent) korrekciót, amelyet az átszervezési költségeket és a beszerzett immateriális javak amortizációját figyelembe véve hajtottak végre az adózás utáni eredmény szintjén, és amelynek összegét részben ellensúlyozta a társaság USA-beli juttatás-alapú nyugdíjprogramjában végrehajtott változásokból eredő megtakarítás. A GAAP és nem GAAP szerinti pénzügyi adatok mind a vizsgált, mind pedig az előző évre nézve tartalmazzák a részvényalapú kompenzáció teljes összegét. A nem GAAP szerinti pénzügyi adatok felhasználásáról az alábbi „Nem GAAP szerinti pénzügyi információk felhasználása” című szakasz ad tájékoztatást. Régió szerinti megoszlásban az alábbiak szerint alakult a HP árbevétele 2006 és 2007 második negyedéve között. Észak- és Dél-Amerika: 11 százalékos növekedés 10,7 milliárd dollárra; EMEA (Európa, Közel-Kelet és Afrika): 14százalékos növekedés 10,3 milliárd dollárra; Ázsia és a csendes-óceáni térség: 16 százalékos növekedés 4,5 milliárd dollárra. Az árfolyamhatást korrigálva Észak- és Dél-Amerikában 11 százalékkal; az EMEA-régióban 7 százalékkal; Ázsiában és a csendes-óceáni térségben pedig 13 százalékkal növekedett az árbevétel. A PSG 8,7 milliárd dolláros árbevétele 24 százalékkal múlja felül az egy évvel korábbi értéket. Az eladott termékvolumen 30 százalékkal nőtt 2006 második negyedéve óta. A noteszgépek forgalma 45 százalékkal, az asztali gépeké pedig 9 százalékkal élénkült az előző év megfelelő adatához képest. Az üzleti célú klienseszközöknél 13 százalékos, az otthoni felhasználásra szánt klienseszközöknél pedig 41 százalékos forgalomjavulás figyelhető meg 2006 második negyedéve óta. A Személyi Rendszerek divízió 417 millió dolláros üzemi eredménye az árbevétel 4,8 százalékát tette ki – szemben az egy évvel korábbi 248 millió dollárral, ami az árbevétel 3,6 százalékának felelt meg. Az IPG 7,2 milliárd dolláros második negyedévi árbevétele 6 százalékos növekedést mutat az előző év megfelelő időszakához képest. A kellékanyagok forgalma 10 százalékkal, az üzleti célú hardvereké 3 százalékkal emelkedett, az otthoni hardvereké pedig 2 százalékkal csökkent az egy évvel korábbi szinthez képest. Az eladott nyomtatók darabszáma 11 százalékkal, az otthoni nyomtatóhardvereké 7 százalékkal, az üzleti célú nyomtatóhardvereké pedig 21 százalékkal nőtt 2006 második negyedévével összehasonlítva. A növekedést célzó főbb intézkedések lendülete folytatódott: a nyomtatóalapú többfunkciós eszközök eladott darabszáma 40 százalékkal, a színes lézernyomtatóké pedig 19 százalékkal emelkedett. A HP Indigo Press nyomdai rendszereken kinyomtatott oldalmennyiség 43 százalékkal nőtt az előző év megfelelő időszakához képest. A divízió üzemi eredménye 1,2 milliárd dollár volt (az árbevétel 16,3 százaléka) – szemben az egy évvel korábbi 1 milliárd dollárral (az árbevétel 15,5 százaléka). Az ESS divízió 4,6 milliárd dolláros árbevételről számolt be a második negyedévben – 8 százalékkal többről, mint egy évvel korábban. Az iparági szabvány szerverek árbevétele 17 százalékkal, a pengeszervereké pedig 58 százalékkal növekedett. A tárolóeszközök forgalma 1 százalékkal lett magasabb – ezen belül a középkategóriás EVA-tömbcsalád 10 százalékos árbevétel-bővülése ellensúlyozta a felső kategóriás lemeztömbök és szalagos megoldások értékesítésének lanyhulását. Az üzletileg kritikus (business-critical) rendszerek forgalma 6 százalékkal csökkent – ezen belül az Integrity rendszerek árbevételének 60 százalékos felfutása ellensúlyozta a PA-RISC és az Alpha rendszerek értékesítésének visszaesését. A Nagyvállalati Tárolórendszerek és Szerverek divízió 407 millió dollár üzemi nyereséget jelentett a második negyedévre (az árbevétel 8,8 százaléka), szemben az előző év hasonló időszakának 322 millió dolláros értékével (az árbevétel 7,5 százaléka). A HP Szolgáltatások árbevétele 7 százalékkal, 4,1 milliárd dollárra nőtt az előző évhez képest. A technológiai szolgáltatások 3 százalékkal, a tanácsadási és integrációs szolgáltatások 8 százalékkal, az outsourcing szolgáltatások pedig 12 százalékkal több forgalmat generáltak, mint egy évvel korábban. A divízió 459 millió dolláros üzemi eredménye az árbevétel 11,1 százalékát tette ki – szemben az egy évvel korábbi 345 millió dolláros szinttel, ami az árbevétel 8,9 százalékának felelt meg. A HP Szoftverdivíziója 523 millió dolláros árbevételt regisztrált a vizsgált három hónapban. Ez az összeg 58 százalékkal múlja felül a 2006 második negyedévére jellemző értéket – ami részben a Mercury Interactive felvásárlásának köszönhető. Az OpenView szoftverek értékesítése 6 százalékkal bővült 2006 második negyedéve óta (nem számítva a Mercury termékeket). A HP OpenCall szoftverekből származó árbevétel ugyanakkor 13 százalékkal csökkent a vizsgált időszakban. A divízió 42 millió dolláros üzemi eredménnyel zárta a negyedévet, ami az árbevétel 8,0 százalékának felel meg. Ez jelentős előrelépés 2006 második negyedévéhez képest, amikor 3 millió dollár (az árbevétel 0,9 százaléka) volt az üzemi eredmény. A szervezet 550 millió dolláros árbevétele 6 százalékkal meghaladta az egy évvel korábbi szintet. A finanszírozási volumen és a nettó eszközportfólió 8 illetve 6 százalékkal volt magasabb, mint az előző év megfelelő időszakában. Az üzemi eredmény 36 millió dollár volt a második negyedévben – ez az árbevétel 6,5 százalékának felel meg, és gyengülést mutat az egy évvel korábbi 39 millió dolláros eredményhez viszonyítva (az árbevétel 7,5 százaléka). A HP 4,2 milliárd dollár működési cash flowt termelt a vizsgált időszakban. Készletszintje 7,3 milliárd dollár volt a negyedév végén – ez 1,1 milliárd dollárral kevesebb az előző negyedévi értéknél, a 12 hónappal korábbi szintet viszont 510 millió dollárral meghaladja. A vevőkövetelések állománya (11,6 milliárd dollár) az előző negyedév óta 1,2 milliárd dollárral, míg 2006 második negyedévével összevetve 1,8 milliárd dollárral emelkedett. A szállítói kötelezettségek 11,5 milliárd dolláros összege 145 millió dollárral és 1,4 milliárd dollárral volt több, mint az előző három hónapban illetve 2006 megfelelő időszakában. A vállalat második negyedévben kifizetett, részvényenként 8 dollárcentes osztaléka 213 millió dollár készpénz felhasználását tette szükségessé. A HP 2,2 milliárd dollár értékben vásárolt vissza papírokat részvényeseitől a második negyedévben, az utolsó 6 millió darabos törzsrészvény-csomag megvételével lezárta előre fizetett részvény-visszavásárlási programját, és egy 1,8 milliárd dollár értékű gyorsított részvényvisszavásárlási programot is elindított. Így a vállalat összesen mintegy 100 millió papírral növelte részvényállományát az év második három hónapjában. A HP 12,3 milliárd dollár bruttó készpénzállománnyal (12,2 milliárd dollár készpénzzel és rövid futamidejű, könnyen készpénzzé tehető eszközzel, valamint 74 millió dollár rövid és 23 millió dollár hosszú lejáratú befektetéssel) zárta a negyedévet. A HP 23,7 és 23,9 milliárd dollár közötti árbevételre számít a 2007. pénzügyi év harmadik negyedévében. A GAAP szerinti korrigált EPS-becslés 60-61 dollárcent, a nem GAAP szerinti korrigált EPS-becslés pedig 64-65 cent ugyanerre az időszakra. A nem GAAP szerinti korrigált EPS-becslés nem tartalmazza azt a részvényenként mintegy 4 cent korrekciót, amit a beszerzett immateriális javak amortizációjával kapcsolatban hajtottak végre az adózás utáni eredmény szintjén. A HP előrejelzése szerint a teljes 2007. pénzügyi év árbevétele 100,5 és 100,9 milliárd dollár között alakul. A 2007. pénzügyi év egészére becsült, GAAP szerinti korrigált EPS értéke várhatóan 2,51 és 2,53 dollár között lesz, míg a nem GAAP szerint számított korrigált EPS 2,75 és 2,77 dollár között alakul. A nem GAAP szerinti, korrigált EPS egész évre becsült értéke nem tartalmazza azt a részvényenként mintegy 24 centes, adózás utáni eredmény szintjén számított költségtételt, amely a beszerzett immateriális javak amortizációja, az átszervezés és a folyamatban lévő K+F projektek miatt merült fel, és a nyugdíjprogram szigorításából eredő költségcsökkenést sem veszi figyelembe. A HP negyedéves pénzügyi eredményeiről a HP befektetői kapcsolattartó weboldalán, a www.hp.com/investor/home címen olvashatók további részletek, ahonnan további pénzügyi elemzések, valamint az eredményeket bemutató prezentációk is letölthetők. A HP 2007 második negyedévi eredményeit bejelentő konferenciahívás anyaga audio webcast formájában elérhető a www.hp.com/investor/q22007webcast címen.

0 mp. múlva automatikusan bezár Tovább az oldalra »

Úgy tűnik, AdBlockert használsz, amivel megakadályozod a reklámok megjelenítését. Amennyiben szeretnéd támogatni a munkánkat, kérjük add hozzá az oldalt a kivételek listájához, vagy támogass minket közvetlenül! További információért kattints!

Engedélyezi, hogy a https://computerworld.hu értesítéseket küldjön Önnek a kiemelt hírekről? Az értesítések bármikor kikapcsolhatók a böngésző beállításaiban.