Interjú a CobraMunBér anyjával

|

A CobraMunBér munkaügyi és bérszámfejtő rendszer a hazai bérprogramok piacának egyik elismerten nagy tudású, széles felhasználói körben alkalmazott szereplője. Minden bérszámfejtési- munkaügyi - és TB feladat ellátására alkalmas.

Miért hívják Önt a CobraMunBér program anyjának? Bohus Magdolna: A bérrendszer élete 1987-ben kezdődött. Akkori munkahelyemen kezdtünk el személyi számítógépre bérelszámoló programot fejleszteni. Magyarországon 1988-tól van személyi jöve-delemadózás, de ekkora tehető a PC-k rohamos elterjedése is. Nagy szükség volt a teljesen új jogszabályi környezetnek megfelelő programra. Nagy lelkesedéssel és lendülettel dolgoztunk a program elkészítésén. Sok kedves történetet őrzünk a kezdetekről. Mivel az első programverzió elkészítésére igen rövid idő állt rendelkezésünkre, nem egyszer a programok tesztelését, javítását a felhasználó telephelyén végeztük. Éjfélkor kutyák kergetettek az őrzött telephelye, lekéstük az utolsó vonatot - a pályaudvaron éjszakáztunk, felháborodott férj szólította haza feleségét, válással fenyegetőzve… Így kezdődött, innen számítjuk a MunBér program indulását. Abból a csapatból ketten maradtunk, s mivel én vagyok a nő – így én vagyok a program anyja. Hogy miért éppen én kerültem annak idején abba a csapatba? A Pénzügyi és Számviteli Főiskolát vé-gezve a jövedelemszabályozás, elszámolás, elemzés témakörben írtam diplomamunkámat. Ezt köve-tően először elvégeztem a Közgazdaságtudományi Egyetem számvitel-statisztika tanári szakát, majd a számítástechnikai szakközgazdász képzést is befejeztem. A diplomamunkám itt is a munkaügy - bérel-számoláshoz kapcsolódott. Egy magyarországi nagyvállalat munkaügyi, bérelszámolási rendszertervét készítettem el IDMS – akkoriban újdonságnak számító - adatbázis kezelő környezetben. Közben számí-tástechnikai szakrevizori képesítést is szereztem. Akkori főnökeim úgy gondolták, ha már ennyit ültem az iskolapadban, rajta nézzük meg a gyakorlati életet is, bedobtak a mélyvízbe. Sokan nem értik, hogyan lehet egy ennyire száraznak és, valljuk be, nyűgnek tartott szakággal ilyen elhivatottsággal, szeretettel foglalkozni? Bohus Magdolna: Minden látszat ellenére a munkaügy, bérelszámolás nagyon izgalmas, összetett feladat, több szempontból is. Az első - ami szerintem - a legfontosabb: nem szabad tévedni. Emberek jövedelméről, megélhetéséről, a hatóságok szigorú ellenőrzéséről, a vállalkozásoknak egy jelentős költségtételéről van szó. A dolgozók járandóságát adott napon ki kell fizetni! Nem lehet olyan, hogy rossz a program, nem működik a rendszer; majd holnap megoldjuk. (Dolgoztunk a Budapesti Vágóhídon is, az alkalmazottak ott igen nagy késekkel járkáltak). A másik nagyon izgalmas kérdés: a rendszert érintő jogszabályi háttér. Nem tisztem véleményt mon-danom a jogszabályi háttérről – valamennyien, akik ezzel foglalkozunk – tudjuk, hogy túlbonyolított, enyhén szólva változékony. DE! Számítástechnikai szempontból nagyon érdekes feladat a jogszabály-változások áttekintése, értelmezése, algoritmizálása – vagy annak felismerése, tudomásul vétele, hogy algoritmizálhatatlan. Kollégáimmal év váltásnál - az utóbbi időben sajnos általánossá vált évközi jog-szabály változások megbeszélésein találkozhatunk ilyenekkel. Ha „döccen” a program, ha programozó kollégáim azt kérdezik „miért?” és a válasz csupán ennyi: „csak!”, tudjuk a rendszer „megerőszakolása” szükséges. Hagy említsek pár példát is: miért kell egy évben bizonyos betegségeknél az első 15 nap díjazását a munkáltatónak fizetnie? Miért van a napi táppénz összegének maximuma, ha az ellátás alap-ját jelentő pénzbeli egészségbiztosítási járuléknak nincs? Végtelen lehetne a sor… Tanulmányokat lehetne írni a jogszabályi változások, a törvényalkotók gazdasági szerepvállalásai, (és legyünk jóindulatúak, néha a gazdasági környezet hatásának is) összefüggésrendszeréről. Tapasztalatunk, hogy aki megismeri a CobraMunBér programot, az attól kezdve ragasz-kodik is hozzá. Mi lehet ennek az oka? Bohus Magdolna: Reményeink szerint Felhasználóink megérzik, és a program használata során meg is tapasztalják: legfontosabb feladatunknak munkájuk támogatását tekintjük. A program fejlesztése során soha nem szempont a mi munkánk mennyisége, időszükséglete. Fontos feladatunknak tartjuk azt is, hogy folyamatosan tájékoztassuk a program használóit a jogsza-bályváltozásokról (még azokról is, amelyek nem feltétlenül tartoznak szorosan a programrendszerhez). Ügyelünk rá, hogy a CobraMunBér rendszer minél gyakorlatiasabban, minél zökkenő mentesebben illeszkedjen akár más belső, vállalkozási gazdasági információs rendszerekhez, akár külső, (sok esetben meglehetősen bizarr) kötelezően használandó szoftverekhez: APEH, KSH, pénzintézetek, stb. Soha nem zárkóztunk el egy-egy ötlet, kérés, javaslat megvalósításától, természetesen, ha az a rend-szer használhatóságát, szolgáltatásainak színvonalát emelte. Nagyon fontosnak tartjuk a rendszer megbízható, biztonságos működését. A fejlesztést közös játéknak, kihívásnak tartjuk. Mik azok a pluszok, ami miatt egy vállalkozás számára a CobraMunBért ajánlaná, szemben más hasonló programokkal? Bohus Magdolna: Amikor új Felhasználókkal találkozom, és egy picit szeretném szorongásukat oldani azt szoktam mondani: ahogyan nincs tökéletes házasság, nincs tökéletes program sem. Lehet törekedni rá, de elérni soha. Ma már szinte nincs olyan új felhasználó, aki ne dolgozott volna korábban valamilyen bérelszámoló programmal – már nem az első házasságánál tart – így arról a másikról, a régiről is vannak szép emlékei. Viszont, ahogyan a következő házasságban hiába keresi valaki az előzőt, így van ez a programokkal is! Komolyra fordítva a szót: kollégáimmal együtt nagy tiszteletben tartjuk mások munkáját. Pontosan tudjuk mit jelent egy számítógépes rendszer kidolgozása, bevezetése, fejlesztése, karbantartása. Mennyi fejtörés, tévút, zsákutca, elvetett ötlet, megvalósíthatatlan álom után születik meg egy hasz-nálható rendszer. Közben hány klaviatúra kopik el, hány egér megy tönkre, hány Windows upgrade fut le. Ha mégis néhány plusz szolgáltatást szeretnék kiemelni talán a következőket említeném (itt sajnos egy kicsit szakzsargont kell használnom): kevés programnál látjuk a teljesítménybérezés kezelését. Ugyancsak ritka az a lehetőség, hogy a munkabér elemeknek és közterheinek három – egymástól független – szempont szerinti rögzítésére s így kimutatására van lehetőség. Nem sok program orvosolja a személyi jövedelemadó törvény évközi adójóváírás érvényesítésére vonatkozó anomáliáját (APEH-nek bejelentendő eltérő adóelőleg levonási algoritmus). Szerintem – különösen a könyvelő irodáknál – nagyon hasznos az automatikus számfejtés, amikor is egyetlen kattintással egy egész hónap számfejt-hető. Ugyancsak hasznosnak tartjuk a programban a külső számítási algoritmusok kezelését. Érte már valamilyen kritika a CobraMunBért, amiért változtatni kellene? Bohus Magdolna: Természetesen érte kritika a CobraMunBér programot. Örömünkre a program meg-bízhatóságát soha, tudását nagyon ritkán. Két területen szoktunk több kritikát is kapni. Ez egyiket - jellemzően új Felhasználóinktól -, akik a különböző listák megjelenési formáit, felépítését tartják szo-katlannak. Ennek a problémának a megoldására nagyon jó módszernek tartjuk az adatok átadásának lehetőségét .xls táblázatba. Az Excel táblát azután mindenki saját szükséglete, igénye, a főnökség elvárása szerint alakíthatja át, rendezheti, szerkesztheti. A másik terület, ahol kritika éri a programot az a külső megjelenése. Ezt a kritikát leginkább a rend-szergazdák fogalmazzák meg. Természetesen ezt is elfogadjuk. Tudjuk, hogy a program kezelőfelülete nem a legújabb, legdivatosabb stílust jeleníti meg. A cikkből már korábban kiderült 22 éve foglalkozunk PC-re ügyviteli szoftverek fejlesztésével. Mindig izgalmas kérdés a következő fejlesztő környezet kiválasztása. A 90-es évek elején a Clippert kiváltandó (ez volt a 16 bites gépekre alkalmas verzió), elkezdtünk CA for Visual Object-ben fejleszteni, ami a Windows 3.1 operációs rendszer alatt hibátlanul működött, de jött a Windows 95 és kompatibilitási problémába ütköztünk. Ekkor döntöttünk úgy, hogy csak Microsoft alapú fejlesztő környezetekkel dol-gozunk. A jelenleg használt verziót Visual FoxPro-ban fejlesztettünk (ez a 32 bites gépekre alkalmas). A korsze-rűbb megjelenés érdekében 2011-től Visual FoxPro 9.0 verzióval lefordított verzióval találkozhatnak Felhasználóink. A következő fejlesztést már Visual Studio 2008 eszközeivel folytatjuk, amely a 64 bites gépeken is hatékonyan futó rendszer lesz. Nem hagyjuk tehát abba a programrendszer fejlesztését. Mind az évek során megszerzett tapasztala-tokat, mind a Felhasználóink igényeit figyelembe véve dolgozunk az új verziókon. Mit tudhatunk Önről, azon kívül, hogy az adó-, TB-, és munkaügyi kérdések szakértője? Bohus Magdolna: Azt gondolom minden ember életében döntő az indíttatás, a családi háttér. Négy gyermekes családba születtem, harmadikként, egyedüli lányként. Fantasztikus gyermekkorunk volt. Nagyon meleg, békés, biztonságos környezet vett körül. Első csalódásom akkor ért, amikor pontosan a 18. születésnapomon kaptam meg az elutasítást - a szakközépiskolai érettségi után - helyhiány miatt nem vettek fel a Számviteli Főiskolára. Akkor nagyon fájt, de későbbi életemben nagyon hasznossá vált. Megfogadtam nagyon fogok tanulni, igyekezni fogok a munkámban (és természetesen nem adom fel továbbtanulási szándékomat). Sok minden történt azóta. Még a Főiskolán ismerkedtünk meg férjemmel – napokban ünnepeltük 25. házassági évfordulónkat. Ő most is a Budapesti Gazdasági Főiskolán dolgozik. Kamasz leányunk éppen a pályaválasztás nehézségeivel küzd. Érdekli a számítástechnika, de rajzolni, fényképezni is nagyon szeret. Egy héten kétszer-háromszor (korán reggel) uszodába megyek. Ez nagyon fontos lazítás, hiszen vannak olyan időszakok, amikor 10-12 órát ülök a számítógép előtt. Életemben nagyon fontos a család. Igyekezünk minden alkalmat megragadni, hogy a sógorokkal, só-gornőkkel, testvérekkel, az előző és a következő generáció tagjaival minél többször találkozzunk. Na-gyon színes a „nagy család”: szobrászművész, irod

0 mp. múlva automatikusan bezár Tovább az oldalra »

Úgy tűnik, AdBlockert használsz, amivel megakadályozod a reklámok megjelenítését. Amennyiben szeretnéd támogatni a munkánkat, kérjük add hozzá az oldalt a kivételek listájához, vagy támogass minket közvetlenül! További információért kattints!

Engedélyezi, hogy a https://computerworld.hu értesítéseket küldjön Önnek a kiemelt hírekről? Az értesítések bármikor kikapcsolhatók a böngésző beállításaiban.

A Project029 Magyarország Kft. közleménye
Bezár