Hirdetés
. Hirdetés

NISZ – Új időszámítás kezdődött

|

Interjú Dr. Kovács Zoltánnal, a NISZ Zrt. vezérigazgatójával, aki egy kihívásokkal teli időszakban vette át az állami vállalat vezetését.

Hirdetés

A NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. (NISZ Zrt.) jogelődjei révén mintegy fél évszázados múltra tekint vissza. Feladata, működése és szervezeti felépítése az évek során többször átalakult és az elmúlt években leányvállalataival közösen - a hazai infokommunikációs iparág központi szereplőjeként - a digitalizáció motorjává, az e-közigazgatási szolgáltatások kulcsfejlesztőjévé és üzemeltetőjévé vált. Dr. Kovács Zoltánt, a NISZ Zrt. vezérigazgatóját kérdeztük arról, mit hoz a jövő, miután a vállalatot tavaly szeptember óta a Digitális Magyarország Ügynökség (DMÜ) felügyeli és irányítja.

Computerworld: Az informatikai biztonság területéről érkezett a NISZ vezérigazgatói pozíciójába, sőt korábban a cég informatikai biztonsági igazgatója is volt. Milyen érzés vezérigazgatóként visszatérni az állami ICT-szolgáltatóhoz?

Dr. Kovács Zoltán: A NISZ Zrt. nemzetstratégiai szempontból hazánk legfontosabb rendszereit üzemelteti, a napjainkban zajló digitalizációs folyamatok pedig még inkább felerősítik tevékenységének jelentőségét és a gazdaságban betöltött szerepét, így örömmel vállaltam el a feladatot. Tudtam, hogy izgalmas kihívások várnak rám a feladataiban és méreteiben is kimagasló vállalatnál. Bár korábban informatikai biztonsági igazgatói pozíciómból adódóan volt alkalmam megismerni társaságunk működését, akkoriban teljesen más perspektívából láttam a vállalatot. Már akkor is meghatározó élmény volt számomra itt dolgozni. Most vezérigazgatóként, az értékek és az eddig elért eredmények megőrzése mellett a biztonságos és fenntartható üzemeltetést, valamint egy modern infokommunikációs vállalat kiépítését tartom a legfontosabbnak.

CW: A szeptemberben megalakult Digitális Magyarország Ügynökség (DMÜ) ernyőszervezetként irányítja a digitalizációs folyamatokat, hatékonyabb fejlesztéseket és működést ígérnek. Ezek hogyan érintik a NISZ-t? Milyen lesz a cég pozíciója az infokommunikációs piacon a korábbi időszakhoz képest? Megálmodó, stratégiai vállalat lesz vagy végrehajtó? Esetleg mindkettő?

Dr. Kovács Zoltán: Magyarország Kormányának döntése értelmében a Digitális Magyarország Ügynökség Zrt. látja el az e-közigazgatással, az informatikával, az e-közigazgatási és informatikai fejlesztések egységesítésével, a kormányzati célú elektronikus hírközlési tevékenységgel, valamint a közigazgatási informatika infrastrukturális megvalósíthatóságának biztosításával kapcsolatos állami feladatokat. A DMÜ működését a Miniszterelnöki Kabinetiroda felügyeli, a tevékenység racionalizálása érdekében az ügynökség egyfajta ernyőszervezetként irányítja az alárendelt társaságokat, így a NISZ Zrt.-t is. A kormányzati infokommunikációs társaságok központosításának kiemelt célja az állampolgárok digitális igényeihez jobban alkalmazkodó szolgáltatásportfólió kialakítása, továbbá a szinergiákban rejlő lehetőségek kihasználásával a források hatékonyabb felhasználása. Egyszerűbben megfogalmazva egy hatékonyabb, olcsóbb, az igényekre a korábbiaknál is jobban reagáló állami infokommunikáció kialakítása a cél.

Ennek megvalósításában nagyban támaszkodik a hozzárendelt társaságoknál rendelkezésre álló szakértelemre, amely meglévő kompetenciáinak köszönhetően a NISZ Zrt.-nél is rendelkezésre áll. Menedzsmentünk kiemelten fontosnak tartja, hogy saját programja - akárcsak a DMÜ minden leányvállalatáé - professzionális módon illeszkedjen az újonnan kidolgozott keretrendszerbe, ezért felülvizsgáljuk saját működésünket, tevékenységünket is és a kijelölt működési környezettel, valamint a meghatározott "tulajdonosi" elvárásokkal összhangban megalkotjuk saját, hosszútávú stratégiánkat. Így támogatjuk a társadalom digitalizációs transzformációját, szem előtt tartva a fenntarthatóságot, a hatékonyságot, a minőséget és a biztonságot is.

Ez a munka már folyik, terveink szerint kézzel fogható eredményei 2023. év első felében lesznek. Ezt követi majd a meghatározott célok egyes elemeinek a végrehajtása. A NISZ Zrt.-nek óriási szerepe van a kitűzött olcsóbb, hatékonyabb állami infokommunikáció kialakításában, hiszen ennek sikere azon múlik, hogy a DMÜ többi leányvállalatával együtt, hogyan leszünk képesek megvalósítani az állampolgárok és a kormányzat infokommunikációs igényeit.

CW: Milyen konkrét stratégiai lépésekre van szükség ahhoz, hogy a NISZ egy modern, a helyét akár piaci körülmények között is megálló vállalattá váljon? Milyennek képzeli a jövő NISZ-ét?

Dr. Kovács Zoltán: A NISZ Zrt. az elmúlt 10 évben példátlan változáson, fejlődésen ment keresztül, amire rendkívül büszkék vagyunk. A növekedési potenciál megőrzése mellett a jövő kulcsa a működési hatékonyság és a forrásfelhasználás javítása lesz a keretrendszernek megfelelően. Egy vállalatot mindig lehet fejleszteni, többek között a belső működés újragondolásával, ezen belül például az információáramlás felgyorsításával és a folyamat alapú operatív munka támogatásával. A belső folyamatok fejlesztése mellett fontosnak tartom a NISZ külső megjelenésének és megítélésének javítását, a márkaépítést és a külső kommunikáció erősítését is. A DMÜ kiemelt figyelmet fordít arra is, hogy az alatta lévő vállalatoknál kiaknázza azokat a szinergiából adódó lehetőségeket, amelyeket az egyes tagvállalatok képességei biztosítanak. Nagyon fontosnak tartom, hogy a korábbinál piacibb alapú működést tudjunk bevezetni. Ez azt jelenti, hogy az egyes szolgáltatások költségeinek nagyon pontos ismerete mellett a felhasználóink dönteni tudjanak az általunk kínált szolgáltatásportfólióval kapcsolatban arról, hogy az alapszolgáltatáson felül milyen és mennyi plusz szolgáltatást választanak. Ezzel olyan szolgáltatásokat és olyan mértékben vehetnek majd igénybe, amennyire valóban szükségük van. Ez számukra is lehetőséget biztosít a takarékosabb működésre. Ide tartozik a szolgáltatásaink felülvizsgálata is, így bizonyos megoldások akár már rövid távon kivezetésre kerülhetnek, de rá tudunk mutatni olyanokra, amelyek adott esetben tovább bővíthetik a portfóliónkat. Elképzelhető, hogy lesz olyan tevékenység, amelyet a piaci szereplők olcsóbban tudnak majd biztosítani, de lehet olyan is, amelyet mi tudunk hatékonyabban ellátni. Az év elején megszülető NISZ Zrt. stratégiában kiemelt fókuszt fogunk ennek szentelni. A NISZ Zrt.-t egy modern infokommunikációs vállalatként képzelem, amivel az ügyfelek elégedettek és ahol a kollégák szívesen dolgoznak.

CW: Miket tart az elmúlt tíz év legnagyobb eredményeinek és ezek közül melyek azok, amelyeket mindenképpen megőriz majd az újjászülető, modern vállalatnál?

Dr. Kovács Zoltán: A NISZ Zrt. az elmúlt 10 évben rendkívüli növekedésen ment keresztül, mára a kormányzati ICT társaságok legnagyobb és legmeghatározóbb szereplőjévé vált. Rendkívül nagy értékekkel rendelkezik a vállalat mind a humánerőforrás, mind a tudástőke tekintetében, amelyeknek köszönhetően a versenyszférában is megállná a helyét. Nem egyszer bebizonyosodott, hogy az államigazgatási intézmények korábban szigetszerűen működő informatikai rendszerei helyett kialakított központosított struktúra, a kevesebb, de jobb szakember, a nagy tömegű licenc és support vásárlás behozza az árát és a ráfordított időt. Ez valóban jobb, hatékonyabb, valamint biztonságosabb üzemeltetést tesz lehetővé, mint a széttagolt struktúra.

Az elmúlt évtized állami informatikai beruházásainak köszönhetően rengeteg olyan fejlesztés valósult meg, amelyek jelen pillanatban már természetesnek tűnnek, de nagyban hozzájárultak a digitális ökoszisztéma kialakulásához. A NISZ pedig jelentős szerepet játszik abban, hogy ezek a rendszerek működjenek.

Különösen nagy eredménynek tartom, hogy kiépült a Nemzeti Távközlési Gerinchálózat, az elért végpontok száma már eléri a tízezret. Elindult a Kormányzati Adatközpont és olyan összetett, nemzetstratégiai jelentőségű informatikai rendszerek jöttek létre, mint a 112-es Egységes Európai Segélyhívó Rendszer, az e-útdíj, az önkormányzati e-ügyintézést támogató Önkormányzati ASP, a NISZ országos videokonferencia rendszere (VIKI) és az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (EESZT). Ezzel párhuzamosan elérhetővé váltak az állampolgárok és a vállalkozások mindennapi életét megkönnyítő elektronikus szolgáltatások is, valamint megújult a magyarorszag.hu központi e-ügyintézési portál.

Megújult a közigazgatási intézmények eszközparkja, korszerűbbé váltak az okmányirodák és a kormányhivatalok informatikai rendszerei, emellett új e-kormányzati megoldások jöttek létre és több közigazgatási ügy vált elektronikus úton elintézhetővé. A központi ügyintézési portál mellett jelentős lépés volt a biztonságos elektronikus ügyintézéshez elengedhetetlen azonosítási szolgáltatások (ügyfélkapus-, telefonos-, arcképes-, eSzemélyi) fejlesztése is. A 1818 Közigazgatási Ügyfélvonalon 2021-ben elindult a videótechnológián keresztül történő Arcképes azonosítás, amellyel az állampolgárok otthonról, sorban állás nélkül, videochaten keresztül is intézhetik ügyeiket. A Közigazgatási Ügyfélvonalon beérkező ügyek kezelése során a mesterséges intelligenciával (MI) támogatott válaszok aránya ma már eléri a 95%-ot.

A jövőbeli célkitűzéseink között előkelő helyen szerepel az MI e-ügyintézésben történő jelenlegi használatának megerősítése és további kiterjesztése. A koronavírus járvány miatt még azok is kipróbálták az e-közigazgatási szolgáltatásokat, akik korábban kizárólag személyesen intézték ügyeiket. A rendelkezésre álló adatok alapján elmondható, hogy míg 2014-ben a magyar állampolgárok összesen 83 millió hivatalos dokumentumot nyújtottak be elektronikus úton, addig 2022-ben már több mint 200 millió elektronikus dokumentum-feltöltés történt. Szintén beszédes az elektronikusan intézett ügyek száma: míg 2019-ben kicsivel több mint 4 millió ügyet intéztek online, a magyarorszag.hu felületén keresztül, addig 2022-ben ez a szám már meghaladta a 20 milliót.

Természetesen, folyamatosan figyelemmel kísérjük a feltörekvő technológiákat, illetve az új generációk felhasználói szokásait és az így szerzett tapasztalatokat beépítjük a fejlesztéseinkbe.

CW: Melyek a hétköznapok legnagyobb kihívásai jelenleg?

Dr. Kovács Zoltán: A következő időszak legfontosabb feladatai között továbbra is első helyeken szerepel az államigazgatási infokommunikációs infrastruktúra üzembiztos és biztonságos működtetése, a jövőbemutató infokommunikációs fejlesztések megkezdése és a meglévők folytatása, valamint az ügyfélbarát elektronikus ügyintézési szolgáltatások fejlesztése. Természetesen, azon szolgáltatások átalakítására vagy megszüntetésére is javaslatot kell tennünk, amelyekre jelentősen csökken az igény - ilyen például a komoly fenntartási költségekkel járó e-FAX szolgáltatás. Másrészt, fő célunk változatlanul az olcsóbb, hatékonyabb, piacibb alapú működés. Természetesen a DMÜ keretrendszerének megfelelő saját stratégia megalkotása is fontos feladat, amely elősegíti ezen cél elérését. A harmadik kihívás a külső környezetünket jelenleg jellemző problémák, amelyekre már rövid távon is reagálnunk kell. Ezek korábban nem tapasztalt feladatok elé állítják a NISZ Zrt.-t. Ilyen például az energia vagy az árfolyamváltozások kérdése, amelyek mellett is biztosítanunk kell a szolgáltatásainkat. Társaságunknál mindig is kiemelt fókuszban volt a megbízható üzemeltetés és az információbiztonság. A fentiek megoldását tartom a legfontosabb feladatoknak.

CW: Mennyire függ a NISZ a piaci szereplőktől és Ön szerint hogyan lehet ezt a függést kezelni? Gondolok itt például munkaerő-piaci helyzetre…

Dr. Kovács Zoltán: Munkaerő tekintetében versenytársaink nagyon erősek, ezért juttatási csomagjainkat igyekszünk ennek megfelelően alakítani. Bár állami tulajdonú vállalatról van szó, akik nálunk dolgoznak, szinte mindig megtalálják a kihívást a munkájukban. Ha csatlakoznak hozzánk, olyan méretű szervezettel és olyan technológiával találkozhatnak, amivel a piacon nem biztos. Szolgáltatásainkat a piacon elérhető legkorszerűbb technológiai eszközök felhasználásával alakítottuk ki, ami vonzó a munkatársak számára, hiszen piacvezető gyártók nagyvállalati eszközeit is lehet üzemeltetni nálunk. Széles portfóliónknak köszönhetően a belső karrierutat előnyben részesítők is megtalálhatják számításaikat. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy egy vonzó infokommunikációs vállalat atmoszféráját biztosítsuk. Kollégáinkkal folyamatosan egyeztetünk arról, hogyan tudnánk ezen a téren még jobban fejlődni. Emellett a NISZ Zrt. rengeteg vonzó programot, lehetőséget is kínál. Nagy szakmai kihívást jelent és nagyon izgalmas itt dolgozni. Jól mutatja ezt, hogy nem egy, gyakornokként érkezett kollégánk dolgozik ma már vezető pozícióban.

CW: Végül mit üzenne a NISZ partnereinek, beszállítóinak és munkatársainak, illetve az állampolgároknak és a vállalkozásoknak?

Dr. Kovács Zoltán: Mindannyian nehéz éveken vagyunk túl. A NISZ Zrt. továbbra is az e-közigazgatás, az állami infokommunikáció, és ezekhez kapcsolódó fejlesztések megvalósításának aktív résztvevője lesz. Ez amellett, hogy stabil hátteret biztosít a közigazgatás infokommunikációs szolgáltatásaiban, egyben olyan megbízható partnerséget is jelent, amellyel ügyfeleink, partnereink, beszállítóink hosszú távon tudnak tervezni. Szervezetileg nagyon izgalmas időszak elé nézünk minden tekintetben, hiszen elkezdődik az új stratégia megvalósítása. Ennek eredményeként további jelentős fejlesztési feladatok várhatók, amelyek új technológiákat hozhatnak el partnereinknek és az állampolgároknak. Bízom benne, hogy egy sikeres, hatékonyabb és még jobb NISZ Zrt.-vel fognak találkozni a következő években.

Hirdetés

Hardverek, szoftverek, tesztek, érdekességek és színes hírek az IT világából ide kattintva!

Hirdetés
0 mp. múlva automatikusan bezár Tovább az oldalra »

Úgy tűnik, AdBlockert használsz, amivel megakadályozod a reklámok megjelenítését. Amennyiben szeretnéd támogatni a munkánkat, kérjük add hozzá az oldalt a kivételek listájához, vagy támogass minket közvetlenül! További információért kattints!

Engedélyezi, hogy a https://computerworld.hu értesítéseket küldjön Önnek a kiemelt hírekről? Az értesítések bármikor kikapcsolhatók a böngésző beállításaiban.